پرسش های متداول - متفرقه

1- برای درخواست همکاری با شرکت شما باید چه کنیم؟
برای این کار فرم همکاری را تکمیل وبه ایمیل editor@mobtakeran.com ارسال کنید.

2- تلفن  و آدرس واحدهای مختلف شرکت آموزشی فرهنگی مبتکران را از کجا به دست بیاوریم؟
این صفحه را ببینید.

   

بازگشت