اخبار
پنجشنبه، 25 آذر 1400
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه26 آذر1400

برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه26 آذر1400

 

 
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول 

درروز جمعه 26 آذر1400 برگزار می شود.
 
 
 اخبار عمومی  اخبار آزمون  تازه های نشر
 لیست کتاب های مبتکران