مشاوره

تعداد موجود 'برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان'

مریم شیربان ساسی _ اول دبیرستان
 مریم شیربان ساسی _ اول دبیرستان
  **  مریم جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه اول دبیرستان هستم و درپنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. الان هم در مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان بابل درس می‌خوانم.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رت...
تعداد بازدید:3273    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

امیرمهدی حسین آبادی _ اول دبیرستان
 امیرمهدی حسین آبادی _ اول دبیرستان
   ** امیرمهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه اول دبیرستان، دبیرستان نیک‌پور علوی تهران هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟بله، در المپیاد...
تعداد بازدید:2831    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

احمد رمضان پور-اول دبیرستان
 احمد رمضان پور-اول دبیرستان
  **  احمد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورد‌ه‌ای؟پایه اول دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول را آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟پایه اول دب...
تعداد بازدید:2437    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

رضا محسنیان _  پایه هفتم
 رضا محسنیان _ پایه هفتم
  ** رضا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم مدرسه استعدادهای درخشان هاشمی‌نژاد یک مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. 1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟بله، المپیاد ...
تعداد بازدید:2439    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

امیرحسین جانفرا _ پایه هفتم
 امیرحسین جانفرا _ پایه هفتم
  ** امیرحسین جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم و در بابل در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی تحصیل می‌کنم. در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. 1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟بل...
تعداد بازدید:2537    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

مهدی رمضانی _ پایه هشتم
 مهدی رمضانی _ پایه هشتم
   ** مهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. در ضمن در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی قوچان درس می‌خوانم.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای...
تعداد بازدید:2534    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

احسان جدایی- پایه هشتم
 احسان جدایی- پایه هشتم
  ** احسان جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم هستم و در مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی تبریز درس می‌خوانم. در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟بله،...
تعداد بازدید:3147    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

هیراد فرضی پور- پایه هشتم
 هیراد فرضی پور- پایه هشتم
** هیراد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم مدرسه استعدادهای درخشان میرزا کوچک‌خان رشت هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟بله، سال گذشته در المپیاد...
تعداد بازدید:2525    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/09

محمد مهدی سرداری _ پایه هفتم
 محمد مهدی سرداری _ پایه هفتم
   ** مهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. من در استعدادهای درخشان علامه حلی 1 همدان درس می‌خوانم.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کرد...
تعداد بازدید:2278    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

امیراحمد شفیعی _ پایه هفتم
 امیراحمد شفیعی _ پایه هفتم
** امیراحمد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم هستم و در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد درس می‌خوانم. در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران هم رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟بله،...
تعداد بازدید:2882    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

امیرحسین امیری _  پایه هشتم
 امیرحسین امیری _ پایه هشتم
** امیرحسین جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم هستم و در استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد درس می‌خوانم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه سوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟خیر، امسال ...
تعداد بازدید:2852    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

پارسا مرات _ پایه هشتم
 پارسا مرات _ پایه هشتم
** پارسا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟دانش‌آموز پایه هشتم علامه حلی 1 هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟خیر، تا به حال در المپیاد شرکت نکرده‌ام.2. ا...
تعداد بازدید:3717    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

مهدی نوروزی _ پایه هفتم
 مهدی نوروزی _ پایه هفتم
** مهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم مدرسه استعدادهای درخشان علامه حلی یک تهران هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. آیا قبلاً هم در این المپیاد شرکت کرده بودی و چه رتبه‌ای کسب کردی؟.بله، سال گذشته در المپیاد...
تعداد بازدید:2172    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

سید امیرمحمد فخر موسوی _ پایه ششم
 سید امیرمحمد فخر موسوی _ پایه ششم
** امیر محمد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی، در کدام مدرسه و شهر درس می‌خوانی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم دبستان ارمغان شهر رشت هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟از نظر سطح علمی در مجموع خوب بود...
تعداد بازدید:2338    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

محمد پارسا مساح بوانی _ پایه ششم
 محمد پارسا مساح بوانی _ پایه ششم
محمدپارسا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم دبستان فردوسی اصفهان هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟سؤالات المپیاد، خیلی سخت و مفهومی و به سطح علمی خیلی خوب و نیاز به تفکر با...
تعداد بازدید:2749    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

محمدرضا محمدی شاندیز _  پایه ششم
 محمدرضا محمدی شاندیز _ پایه ششم
 ** محمدرضا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم دبستان امید مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟المپیاد کمی سخت بود و از نظر سطح علمی خوب بود.2. آیا به ریاضی علاق...
تعداد بازدید:2763    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

رضا رسولی _ پایه ششم
 رضا رسولی _ پایه ششم
 ** رضا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟من در مدرسه بحرالعلوم قائم شهر پایه ششم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه سوم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.1. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟المپیاد ریاضی فوق‌العاده سخت بود.2. آیا به ریاضی علاقمند ه...
تعداد بازدید:1952    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

آرین همتی _  پایه ششم
 آرین همتی _ پایه ششم
** آرین جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم هستم و در دبستان معرفت‌نو شهر رشت درس می‌خوانم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام. 1. این المپیاد را از نظر سطح علمی چطور دیدی؟سؤالات المپیاد بیشتر هوش بود و سؤالات ریاضی ک...
تعداد بازدید:3112    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/06

امیرمهدی جعفریان _ پایه ششم
 امیرمهدی جعفریان _ پایه ششم
  ** خودتان را معرفی کنید و بگویید از کدام شهر و مدرسه هستید؟امیرمهدی جعفریان از دبستان فردوسی‌شهر اصفهان هستم.1. امیرمهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.2. این المپیاد را...
تعداد بازدید:2128    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/05

عماد معمار زاده _ پایه ششم
 عماد معمار زاده _ پایه ششم
 ** خودتان را معرفی کنید و بگویید از کدام شهر و مدرسه هستید؟عماد معمارزاده هستم از شهر اصفهان و دبستان فردوسی.1. عماد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه اول آوردم و مدال طلا گرفته‌ام.2. این المپیاد را از نظ...
تعداد بازدید:2272    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1394/03/05

جستجو
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * مشاوره  * مقالات مشاوره تحصیلی و آموزشی
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian