گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 31 فروردین 97
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 31 فروردین 97
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و چهارم دبیرستان (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 31 فروردین 97 برگزار مى‌ش...
تعداد بازدید:265    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1397/01/26
 برگزاری مرحله دوم هشتمین دوره  المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران
  برگزاری مرحله دوم هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران
قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکرانتاریخ و زمان برگزاری آزمون مرحله دوم هشتمین دوره المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران - مبتکران در  اردیبهشت 97 متعاقباً اعلام می‌گردد.برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ذیل تماس حاصل ف...
تعداد بازدید:1841    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/22
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان18 اسفند96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:956    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 18 اسفند 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 18 اسفند 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 18 اسفند96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدا...
تعداد بازدید:895    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 18 اسفند 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 18 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 18 اسفند 96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پروند...
تعداد بازدید:835    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند 96
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 18 اسفند 96را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:1010    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/21
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی11 اسفند 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:2-0...
تعداد بازدید:1149    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برترین های مقطع متوسطه دو ،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 برترین های مقطع متوسطه دو ،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه دو آزمون روز جمعه 11 اسفند 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:1047    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
 برترین های مقطع متوسطه یک،آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 11 اسفند 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:1172    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 11 اسفند 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری...
تعداد بازدید:1106    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه11 اسفند96
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه11 اسفند96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 11 اسفند 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:1296    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 18 اسفند 96
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 18 اسفند 96
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 18 اسفند 96 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تم...
تعداد بازدید:2379    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/16
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 11 اسفند 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ، یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ، چهارم دبیرستان (ریاضی، تجربی، انسانی) در روز جمعه 11 اسفند 96 برگزار مى شود.بودج...
تعداد بازدید:5586    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/07
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه27 بهمن96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه27 بهمن96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان27 بهمن 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:2318    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/03
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 27 بهمن 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 27 بهمن 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 27 بهمن96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدای...
تعداد بازدید:2004    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/12/03
صفحه 1 از 61First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری فردا منتشر... 1397/01/30
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور 1397/01/28
دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷ پنجشنبه منتشر ... 1397/01/28
اعلام نتایج آزمون دکتری تا ظهر امروز 1397/01/27
قیمت کتب درسی دوره ابتدایی در سال ۹۷ اعلا... 1397/01/27
بازنشستگی حداقل۴۰هزار فرهنگی در سال ۹۷ 1397/01/26
شرکت ۷۳۵ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۷ 1397/01/23
ضرغامی در کانال تلگرام خود نوشت: مدارس سمپ... 1397/01/22
ثبت‌نام ۱۱ هزار معلم در سامانه انتخاب و ان... 1397/01/22
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری مشخص ش... 1397/01/21
500 هزار دانش آموز در مسابقات کتابخوانی ر... 1397/01/20
انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش وپرورش ... 1397/01/19
تقارن امتحانات نهایی با ماه رمضان/ زمان بر... 1397/01/18
سهم سوابق تحصیلی در کنکور۹۷ 1397/01/18
مدارس ابتدایی تهران تا ۱۳ خرداد دایرند 1397/01/16
آغاز فرصت مجدد ثبت نام آزمون ارشد پزشکی ا... 1397/01/16
نتایج آزمون دکتری اواخر فروردین اعلام می‌... 1397/01/15
مدارس تهران از امروز ۱۴ فروردین باز است 1397/01/14
بهمن ماه 97؛ برگزاری آزمون‌های فوق تخصصی پ... 1397/01/14
بیشتر ...
خبرنامه مبتکران
دریافت لوگوی مبتکران
No articles match criteria.
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian