گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه  17 اردیبهشت 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 17 اردیبهشت 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 17 اردیبهشت 1400 ...
تعداد بازدید:166    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/16
برگزاری آزمون آنلاین دومین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان
 برگزاری آزمون آنلاین دومین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان
  برای ورود به آزمون کلیک کنید.دومین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 1400/02/24 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد ریاضی نوجوانان چهارشنبه 1400/02/22 تا ساعت 17 خواهد بود.  مدت زمان برگزاری آزمون 2 ساعت (120 دق...
تعداد بازدید:178    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/15
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 10 اردیبهشت 1400
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 10 اردیبهشت 1400
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 10 اردیبهشت 1400 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:021610948050216...
تعداد بازدید:175    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/09
برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 10  اردیبهشت 1400
 برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 10 اردیبهشت 1400
 آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم و نهم متوسطه  در روز جمعه 10 اردیبهشت 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را...
تعداد بازدید:142    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/09
رویداد سمپاد 1400 مبتکران
 رویداد سمپاد 1400 مبتکران
  مبتکران برای ورودی‌های آزمون سمپاد 1400 بسته زیر را آماده کرده است:خرید فیلم‌های آموزشی هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم از مدرسه مجازی مبتکران «مویدو» فقط تا پایان خرداد 1400 با 60% تخفیف با کد تخفیف sampad1400ثبت نام دومین و سومین مرحله از آزمون‌های شبیه‌ساز سمپاد مبتکران که در تاری...
تعداد بازدید:576    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/08
برگزاری سومین آزمون توصیفی  برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
 برگزاری سومین آزمون توصیفی برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
 سومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم ، سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 3 اردیبهشت 1400 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شام...
تعداد بازدید:427    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/02
برگزاری آزمون (آنلاین ) تیزهوشان روز جمعه3 اردیبهشت 1400
 برگزاری آزمون (آنلاین ) تیزهوشان روز جمعه3 اردیبهشت 1400
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 3 اردیبهشت 1400 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:02...
تعداد بازدید:711    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/02/02
برگزاری آزمون آنلاین دومین مرحله سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران
 برگزاری آزمون آنلاین دومین مرحله سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران
  برای ورود به آزمون کلیک کنید.با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی در بیشتر شهرستان‌ها، دومین مرحله سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 1400/02/03 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.  آخرین مهلت ثبت نام المپیاد علوم ...
تعداد بازدید:709    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/01/29
برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 فروردین 1400
 برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 فروردین 1400
 آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم و نهم متوسطه  در روز جمعه 20 فروردین 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را ...
تعداد بازدید:1463    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/01/18
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 15 اسفند 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 15 اسفند 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ،هفتم، هشتم، نهم متوسطه، دهم(ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 15 اسفند 99 برگزار مى‌...
تعداد بازدید:2094    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/12/14
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 8 اسفند 99
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 8 اسفند 99
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 8 اسفند99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502161094806...
تعداد بازدید:2936    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/12/06
برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 8 اسفند 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 8 اسفند 99
 آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم و نهم متوسطه  در روز جمعه 8 اسفند 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگز...
تعداد بازدید:2663    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/12/06
برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 1 اسفند 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 1 اسفند 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 1 اسفند99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502...
تعداد بازدید:2791    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/30
برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
 برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
  برای ورود به آزمون کلیک کنید.با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی در بیشتر شهرستان‌ها، اولین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 99/12/01 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد ریاضی نوجوانان ...
تعداد بازدید:3125    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/27
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 بهمن 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 بهمن 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 24 بهمن 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این ...
تعداد بازدید:2837    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/21
صفحه 1 از 68First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
تقویم برگزاری آزمون های نیمه اول ۱۴۰۰ اعلا... 1400/02/19
برگزاری آزمون ارشد به مرداد ماه موکول شد 1400/02/18
جزئیات برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه آز... 1400/02/13
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 27 فر... 1400/01/26
فردا، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون‌های ورودی ... 1400/01/24
فارغ التحصیلی ۱۰۰ هزار دانشجو معلم تا مهر ... 1400/01/18
تقویم برگزاری آزمون‌های ۱۴۰۰ وزارت علوم اع... 1400/01/14
امروز آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ارش... 1399/12/25
امروز، آخرین مهلت حذف و اضافه دانشگاه آزاد 1399/12/20
امشب آخرین مهلت ثبت نام کنکور 1399/12/17
امروز آخرین مهلت ثبت نام جاماندگان کنکور 1399/12/13
امروز،‌آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان دا... 1399/12/06
۶ اسفند آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان د... 1399/12/02
آغاز ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی از امرو... 1399/11/29
وبینار رایگان هوش و استعداد ویژه پایه ششم ... 1399/11/21
امکان ثبت نام جاماندگان کنکور فراهم شد 1399/11/21
برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله سومین دور... 1399/11/12
آغاز ثبت نام کنکور از فردا 1399/11/11
آغاز ثبت‌نام کنکور ۱۴۰۰ از هفته آینده/تاثی... 1399/11/08
بیشتر ...
دریافت لوگوی مبتکران
No articles match criteria.
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian