گروه اخبار آزمون

برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
 برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/02/23 برگزار خواهد شد.تاریخ و ساعت برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی: دانش‌‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی روز جمعه تاریخ 1401/02/23 از ساعت 9 صبح تا 9 شب دانش...
تعداد بازدید:252    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/22
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطعدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید ...
تعداد بازدید:120    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/22
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 16 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 16 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 16 اردیبهشت 1401برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگ...
تعداد بازدید:495    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/15
برگزاری دومین مرحله دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
 برگزاری دومین مرحله دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
  مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران، روز پنج شنبه تاریخ1401/02/22 برگزار خواهد شد.  این آزمون به صورت کتبی حضوری در حوزه های منتخب استان برگزار می‌گردد. مدت زمان برگزاری آزمون 2 ساعت (120 دقیقه) خواهد بود. برای اطلاع از ساعت و مکان حوزه آزمون...
تعداد بازدید:588    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/10
برگزاری سومین آزمون توصیفی از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 برگزاری سومین آزمون توصیفی از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 سومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است: 1)...
تعداد بازدید:491    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/08
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول درروز جمعه 9 اردیبهشت 1401 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب ا...
تعداد بازدید:432    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/08
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطعدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 9 اردیبهشت 1401 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید ت...
تعداد بازدید:382    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/02/08
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 2 اردیبهشت 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 2 اردیبهشت 1401برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تم...
تعداد بازدید:666    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/31
برگزاری دومین مرحله چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران
 برگزاری دومین مرحله چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران
  مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان مبتکران از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 1401/02/08 برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد علوم نوجوانان مبتکران تا پایان روز چهارشنبه 1401/01/31  تا ساعت 17 خواهد بود.  مدت زمان برگ...
تعداد بازدید:738    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/30
برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
 برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/01/26 برگزار خواهد شد.تاریخ و ساعت برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی: دانش‌‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی روز جمعه تاریخ 1401/01/26 از ساعت 9 صبح تا 9 شب دانش...
تعداد بازدید:1059    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/24
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 فروردین 1401
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 فروردین 1401
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اولدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 19 فروردین 1401برگزار&n...
تعداد بازدید:1065    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1401/01/18
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 اسفند1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 اسفند1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) در روز جمعه 20 اسفند 1400برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینی...
تعداد بازدید:1870    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/12/19
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه13 اسفند 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه13 اسفند 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی، هفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 13 اسفند 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را...
تعداد بازدید:2406    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/12/12
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 6  اسفند 1400
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 6 اسفند 1400
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول درروز جمعه 6 اسفند1400 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ...
تعداد بازدید:2747    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/12/05
برگزاری دومین آزمون توصیفی از روز جمعه 6 اسفند 1400
 برگزاری دومین آزمون توصیفی از روز جمعه 6 اسفند 1400
 دومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز جمعه 6 اسفند 1400 آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است: 1) در...
تعداد بازدید:2467    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/12/05
صفحه 1 از 73First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian