گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 15 اسفند 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 15 اسفند 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ،هفتم، هشتم، نهم متوسطه، دهم(ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 15 اسفند 99 برگزار مى‌...
تعداد بازدید:89    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/12/14
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 8 اسفند 99
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 8 اسفند 99
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 8 اسفند99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502161094806...
تعداد بازدید:523    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/12/06
برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 8 اسفند 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 8 اسفند 99
 آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم و نهم متوسطه  در روز جمعه 8 اسفند 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگز...
تعداد بازدید:565    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/12/06
برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 1 اسفند 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 1 اسفند 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 1 اسفند99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502...
تعداد بازدید:629    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/30
برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
 برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
  برای ورود به آزمون کلیک کنید.با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی در بیشتر شهرستان‌ها، اولین مرحله یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 99/12/01 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد ریاضی نوجوانان ...
تعداد بازدید:985    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/27
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 بهمن 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 بهمن 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 24 بهمن 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این ...
تعداد بازدید:649    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/21
برگزاری آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی روز جمعه 17 بهمن 99
 برگزاری آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی روز جمعه 17 بهمن 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم اول متوسطه در روز جمعه 17 بهمن 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت‌نام:...
تعداد بازدید:890    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/15
برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران
 برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران
  برای ورود به آزمون کلیک کنید.با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی در بیشتر شهرستان‌ها، اولین مرحله از سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 99/11/17 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد علوم نوجوانان پ...
تعداد بازدید:1436    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/12
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 10 بهمن 99
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 10 بهمن 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 10 بهمن 99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:021610948050...
تعداد بازدید:1038    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/11/08
تمدید مهلت ثبت‌نام یازدهمین دوره المپیاد ریاضی و سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران
 تمدید مهلت ثبت‌نام یازدهمین دوره المپیاد ریاضی و سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران
  از آن‌جا که المپیاد به جهت ماهیت المپیادی بودنش‌، مفهومی است و قدرت تجزیه و تحلیل، استنباط و کاربست مفاهیم علمی آن گرایش را نشانه می‌رود، بودجه‌بندی خاصی برایش لحاظ نمی‌شود. اما همه ساله کمیته علمی المپیاد گروه سنی و سطح اطلاعات و یادگیری داوطلب را در طراحی سوال در استاندارد جهانی م...
تعداد بازدید:1963    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/30
برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 3 بهمن 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) تیزهوشان در روز جمعه 3 بهمن 99
 آزمون (آنلاین) تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 3 بهمن 99 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:0216109480502...
تعداد بازدید:1650    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/30
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 بهمن 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 بهمن 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 3 بهمن 99 برگزار مى‌شود.بود...
تعداد بازدید:1400    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/30
برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 دی 99
 برگزاری آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی روز جمعه 26 دی 99
 آزمون (آنلاین) پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم  در روز جمعه 26 دی 99 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کس...
تعداد بازدید:1751    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/24
برگزاری آزمون آنلاین شبیه ساز سمپاد
 برگزاری آزمون آنلاین شبیه ساز سمپاد
  همان‌طور که می‌دانید آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در  بهار 1400 برگزار خواهد شد.مبتکران هم در پایه ششم و نهم تحصیلی (به جز آزمون‌های دوره‌ای تیزهوشان در تقویم آزمون مبتکران)، 3 مرحله آزمون شبیه‌ساز سمپاد از لحاظ تعداد سؤال، تعداد دفترچه، سرفصل‌ها و موضوعات بودجه‌بندی سمپاد و از لحاظ فر...
تعداد بازدید:2992    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/10/04
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 28 آذر 99
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 28 آذر 99
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی) و دوازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 7 آذر 99 برگزار مى‌شود.بودج...
تعداد بازدید:2635    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1399/09/26
صفحه 1 از 68First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
امروز آخرین مهلت ثبت نام جاماندگان کنکور 1399/12/13
امروز،‌آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان دا... 1399/12/06
۶ اسفند آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان د... 1399/12/02
آغاز ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی از امرو... 1399/11/29
وبینار رایگان هوش و استعداد ویژه پایه ششم ... 1399/11/21
امکان ثبت نام جاماندگان کنکور فراهم شد 1399/11/21
برگزاری آزمون آنلاین اولین مرحله سومین دور... 1399/11/12
آغاز ثبت نام کنکور از فردا 1399/11/11
آغاز ثبت‌نام کنکور ۱۴۰۰ از هفته آینده/تاثی... 1399/11/08
آغاز مهلت مجدد ثبت نام آزمون ارشد 1399/11/05
زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد/پایان کنک... 1399/11/02
امروز آخرین مهلت ثبت نام دوره‌های بدون آزم... 1399/10/24
مبتکران و میچکا کاندیدای جشنواره رشد شدند 1399/10/23
آغاز ثبت نام مرحله «تکمیل ظرفیت»دوره‌های ک... 1399/10/16
آغاز ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون ... 1399/10/15
امکان تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی نظام جد... 1399/10/10
آغاز انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه آز... 1399/10/09
مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ه... 1399/10/06
آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون دانشجو از ام... 1399/09/30
بیشتر ...
دریافت لوگوی مبتکران
No articles match criteria.
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian