گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 3 آذر96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آ...
تعداد بازدید:18110    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/30
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان12 آبان 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:13388    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه12 آبان 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه12 آبان 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 12 آبان 96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدا...
تعداد بازدید:11167    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 12 آبان 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 12 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 12 آبان 96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پرونده...
تعداد بازدید:11692    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:10683    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
افتتاح مدرسه 6 کلاسه در روستای سراجه لو اَهَر توسط مدیر عامل مبتکران
 افتتاح مدرسه 6 کلاسه در روستای سراجه لو اَهَر توسط مدیر عامل مبتکران
با حضور مسئولين شهرستان اهر، دبستان 6 كلاسه يحيي دهقاني روستاي سراجه با هزینه بیش از 4 میلیارد ریالی افتتاح و به بهره برداري رسيد.   به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اس...
تعداد بازدید:11814    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/14
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آبان 96
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی5 آبان 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:2-021...
تعداد بازدید:11610    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/10
برترین های مقطع متوسطه یک آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه5 آبان 96
 برترین های مقطع متوسطه یک آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه5 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 5 آبان 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:11946    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/10
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آبان 96
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آبان 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه5 آبان 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری بر...
تعداد بازدید:11050    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/10
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی ،متوسطه یک و متوسطه دو، در روزجمعه5 آبان 96
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی ،متوسطه یک و متوسطه دو، در روزجمعه5 آبان 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه5 آبان 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ب...
تعداد بازدید:10834    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/10
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی چهارم دبیرستان روز جمعه 12 آبان 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی چهارم دبیرستان روز جمعه 12 آبان 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ریاضی، چهارم تجربی و چهارم انسانیدر روز جمعه 12آبان 96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:...
تعداد بازدید:10615    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/08
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 12 آبان 96
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 12 آبان 96
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 12 آبان 96 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینی...
تعداد بازدید:15559    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/08
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آبان 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آبان 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 5 آبان96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این ...
تعداد بازدید:16424    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/07/29
آزمون آنلاین
 آزمون آنلاین
  معرفی آزمون آنلایناز آنجایی که با گسترش روزافزون تکنولوژی در جهان، ابزارهای آموزشی و سنجشی نیز گسترده می‌گردند لذا از این طریق می‌توان سریع‌تر و سهل‌تر به نتایج مطلوب رسید. از جمله ابزار سنجش سریع، به‌روز، دقیق و در دسترس، برگزا...
تعداد بازدید:88852    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/07/27
نسخه جدید کتاب های المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
 نسخه جدید کتاب های المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به فروشگاه اینترنتی مبتکران مراجعه کنید.       
تعداد بازدید:22381    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/07/26
صفحه 9 از 66First   قبلي   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدي   آخرين   
اعلام مهلت مجدد برای ثبت نام جاماندگان کن... 1398/11/29
جزئیات برگزاری آزمون دکتری اعلام شد 1398/11/28
آمار داوطلبان کنکور ۹۹ به مرز یک میلیون رس... 1398/11/27
مهلت ثبت‌نام کنکور تمدید شد 1398/11/26
امروز آخرین مهلت ثبت نام کنکور 1398/11/24
شرکت بیش از ۲۰۵ هزار داوطلب در کنکور/اعلا... 1398/11/23
تازه‌ترین آمار داوطلبان کنکور اعلام شد 1398/11/20
اعلام شرایط و جزئیات ثبت‌نام کنکور ۹۹/آغاز... 1398/11/16
نحوه دریافت « کد سوابق تحصیلی» داوطلبان ک... 1398/11/16
مرحله دوم ثبت نام آزمون ارشد آغاز شد 1398/11/15
ساخت روزانه بیش از ۳ کلاس درس در تهران 1398/11/14
تحصیل ۳۰ درصد دانش‌آموزان تهرانی در مدارس... 1398/11/13
زنگ انقلاب در مدارس کشور نواخته شد 1398/11/12
دعوت به همکاری در سی‌و سومین نمایشگاه بین‌... 1398/11/07
جزئیات کنکور ۹۹ اعلام شد/آغاز ثبت‌نام از ... 1398/11/07
«اتاق دوست داشتنی من» در راه بازار کتاب 1398/11/05
سومین نشست انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و... 1398/11/02
مدارس ابتدایی و متوسطه شهر تهران امروز تعط... 1398/10/29
آخرین مهلت ثبت‌نام در دوره‌های بدون آزمون... 1398/10/28
بیشتر ...
دریافت لوگوی مبتکران
No articles match criteria.
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian