گروه اخبار آزمون

برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 17 آذر 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه 17 آذر 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 17 آذر 96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدای...
تعداد بازدید:12510    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/21
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 17 آذر 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 17 آذر 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 17 آذر 96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پرونده ...
تعداد بازدید:12345    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/21
اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 17 آذر 96
 اعلام برترين‌هاى آزمون‌ تیزهوشان روز جمعه 17 آذر 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون تیزهوشان روز جمعه 17 آذر 96را اعلام کرد.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد.برای دیدن این لیست روی مقطع تحصیلی خود کلیک کنید: ...
تعداد بازدید:11090    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/21
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 آذر 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 24 آذر 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 24 آذر 96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این...
تعداد بازدید:14140    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/21
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی چهارم دبیرستان روز جمعه 17 آذر 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی چهارم دبیرستان روز جمعه 17 آذر 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ریاضی، چهارم تجربی و چهارم انسانیدر روز جمعه 17 آذر 96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت نام:...
تعداد بازدید:11987    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/14
برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 17 آذر 96
 برگزاری آزمون تیزهوشان در روز جمعه 17 آذر 96
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه درروز جمعه 17 آذر96 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن ...
تعداد بازدید:16173    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/14
اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 اعلام مدارس برترآزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی3 آذر 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران تلفن:2-0216...
تعداد بازدید:13630    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/11
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
 اولین آزمون توصیفی مبتکران برای دوره اول و دوره دوم ابتدایی
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم ، سوم، چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ، از روز شنبه 11 آذر ماه 96آغاز می شود. اجزای این آزمون که به شکل یک بسته طراحی و اجرا می شود، شامل موارد زیر است: ...
تعداد بازدید:12057    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/08
برترین های مقطع متوسطه یک آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 برترین های مقطع متوسطه یک آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 3 آذر 96  را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ...
تعداد بازدید:12073    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/08
برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 برترین های مقطع ابتدایی آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 3 آذر 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری بر...
تعداد بازدید:11806    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/08
اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه 3 آذر 96
 اعلام برترين‌های آزمون‌ کشوری مقاطع ابتدایی، متوسطه یک و متوسطه دو در روزجمعه 3 آذر 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های آزمون روز جمعه 3 آذر 96 را اعلام کرد. این آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. ب...
تعداد بازدید:10163    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/09/08
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 3 آذر 96
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون های دوره ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی ، هفتم، هشتم، نهم، دهم (ریاضی، تجربی، انسانی) ،یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی)  در روز جمعه 3 آذر96 برگزار مى شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید پرونده این آ...
تعداد بازدید:20228    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/30
اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96
 اعلام مدارس برترآزمون تیزهوشان روز جمعه 12 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترين‌هاى مدارس برتر کشور را اعلام کرد: مدارس برتر کشوری آزمون تیزهوشان12 آبان 96 پرونده این آزمون را از اینجا ببینید. دپارتمان سنجش و ارزشیابی مبتکران ...
تعداد بازدید:15799    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه12 آبان 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع متوسطه یک روز جمعه12 آبان 96
 واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع متوسطه یک آزمون روز جمعه 12 آبان 96  را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع ابتدا...
تعداد بازدید:13078    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 12 آبان 96
 برترین های آزمون تیزهوشان، مقطع ابتدایی روز جمعه 12 آبان 96
واحد هدایت تحصیلی مبتکران برترین های مقطع ابتدایی آزمون روز جمعه 12 آبان 96 را اعلام کرد. شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران به این دانش آموزان برتر تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتری برای شان دارد. مقطع متوسطه یک پرونده...
تعداد بازدید:13680    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1396/08/16
صفحه 9 از 66First   قبلي   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدي   آخرين   
انتخاب رشته آنلاین کنکور سراسری و آزاد 99 1399/06/30
امشب،آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت به... 1399/06/24
امروز آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی... 1399/06/23
امشب آخرین مهلت انتخاب رشته پذیرفته شدگان ... 1399/06/10
امروز آخرین مهلت ویرایش سوابق تحصیلی کنکور... 1399/06/05
ثبت سفارش کتاب های درسی تا ۱۰ شهریور تمدی... 1399/06/02
زمان انتشار کلید سئوالات کنکور اعلام شد 1399/05/30
آغاز رقابت کنکوری‌ها در سایه کرونا 1399/05/29
اعلام نتایج اولیه کنکور در هفته اول مهر ما... 1399/05/27
کنکور در زمان مقرر برگزار می شود 1399/04/31
نادری: احتمال تعویق در برگزاری کنکور سراس... 1399/04/29
آغاز بازآموزی دروسِ سال قبل، از اول شهریور 1399/04/25
زمان برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری تغییر ... 1399/04/23
آخرین وضعیت برگزاری کنکورها از زبان وزیر ... 1399/04/22
تکرار دروس اول ابتدایی در مدرسه تلویزیونی... 1399/04/10
امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنتی کتب در... 1399/04/02
بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور/تعطیلی پنج شن... 1399/04/01
آغاز ثبت‌نام کلاس هفتمی‌ها در مدارس شاهد ... 1399/03/31
آغاز «مدرسه تابستانی» از تیر ماه 1399/03/21
بیشتر ...
دریافت لوگوی مبتکران
No articles match criteria.
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian