تاریخ: 1394/05/31 نمایش: 7643 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

شما مي توانيد هر روز يك صفت را براي اعتماد به نفس در خود پرورش دهيد
هفته اول
روز اول - باور كنيد كه موجودي بي نظير در عالم هستيد .
روز دوم - ديگران را همينطوري كه هستند بپذيريد .
روز سوم - به هنر و استعداد ديگران حسادت نورزيد .
روز چهارم - هيچگاه خشمگين نشويد و همواره خونسردي
خود را حفظ كنيد .
روز پنجم - به ديگران احترام بگذاريد .
روز ششم با انسانهاي ژرف انديش معاشرت كنيد واز
انسانهاي عيب جو و بدبين دوري كنيد .
روز هفتم - ديگران را دوست بداريد .
هفته دوم
روز اول : دست ديگران را براي ياري و كمك بفشاريد .
روز دوم : ديگران را ببخشيد .
روز سوم : انتظارات خود را از ديگران كاهش دهيد .
روز چهارم : ديگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهيد .
روز پنجم : خود را سرزنش نكنيد .
روز ششم : انتظارات منفي و غيرمنطقي را از ذهن خود بيرون
كنيد .
روز هفتم : خود را جدي بگيريد .
هفته سوم
روز اول : ديگران را بخشي از وجود خود ببينيد .
روز دوم : خطاها و لغزشهاي خود را جدي نگيريد .
روز سوم : تصور ذهني خود را از ديگران اصلاح كنيد .
روز چهارم : ارزشهاي نيك را در خود تقويت كنيد .
روز پنجم : احساس رضايت مندي و خشنودي از خود را افزايش
دهيد .
روز ششم : از تكنيك هاي تنفس عميق و تغذيه سالم استفاده كنيد .
روز هفتم : تبسم و خوش خلقي را تمرين كنيم .
هفته چهارم
روز اول : مسوليت كارهاي خود را بپذيريد .
روز دوم : سعي كنيد خطاها و لغزشهاي خود را كاهش دهيد .
روز سوم : مشكلات را آسان بگيريد و از ديگران براي رفع آنها
ياري بخواهيد .
روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد
كنيد .
روز پنجم : در صدد توجيه خود نباشيد .
روز ششم : براي شاديهاي خود پيش فرض و شرايط مشخص
نكنيد .
روز هفتم : به واقعيات درون خود تمركز دهيد
منبع

اخبار عمومي

اخبار آزمون

تازه‌هاي نشر

ليست کتاب هاي مبتکران


 

امتیاز بندی
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian