موضوعات ارسال شده در اسفند 1391

مجموعه موش خلاق و دوستانش
 مجموعه موش خلاق و دوستانش
مجموعه‌ی موش و دوستانش مجموعه‌ای است جذاب که کودکان از شنیدن یا خواندن قصه‌هایش لذت خواهند برد. شخصیت‌های این مجموعه، موش و دوستانش فیل کوچولو و جوجه اردک می‌باشند. این سه دوست بازی گوش با کارهای خود کودکان را سرگرم کرده و به تقویت قوه‌ی خلاقیت آن‌ها کمک می‌کنند. ...
تعداد بازدید:13942    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/26
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم رياضى،تجربى و انسانى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم رياضى،تجربى و انسانى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى سوم دبيرستان رشته‌ها‌ى رياضى، تجربى و انسانى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10909    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم رياضى و تجربى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم رياضى و تجربى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى دوم دبيرستان رشته‌ها‌ى رياضى و تجربى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:11097    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم انسانى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم انسانى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى دوم دبيرستان رشته‌ى انسانى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10462    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين هاى آزمون نشانه 18/12/91 اول دبيرستان اعلام شد
 برترين هاى آزمون نشانه 18/12/91 اول دبيرستان اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى اول دبيرستان در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10836    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم راهنمايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم راهنمايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى سوم راهنمايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10702    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم راهنمايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم راهنمايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى دوم راهنمايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10282    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 ششم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 ششم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى ششم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10260    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 پنجم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 پنجم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى پنجم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:9722    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 چهارم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 چهارم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى چهارم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:9695    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌ى سوم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:9725    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته چهارم اسفند 91
 اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته چهارم اسفند 91
  به منظور قدردانى از خريداران کتاب هاي انتشارات مبتکران، هر هفته به تعدادى از افراد که نظرات خود را در مورد کتاب‌هاى  اين نشر ارسال کرده‌اند به قيد قرعه، هدايايى تقديم مي شود. اسامى برندگان هفته‌ى چهارم اسفند ماه 91 به شرح زير است :1- فاطمه سادات روح الامينى...
تعداد بازدید:10154    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/23
هفتمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
 هفتمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
چهارمين آزمون نشانه‌ى مبتكران پايه‌ى چهارم انسانى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:10076    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
هفتمين آزمون نشانه چهارم تجربى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
 هفتمين آزمون نشانه چهارم تجربى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
هفتمين آزمون نشانه‌ى مبتكران پايه‌ى چهارم تجربى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:9741    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
هفتمين آزمون نشانه چهارم رياضى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
 هفتمين آزمون نشانه چهارم رياضى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
هفتمين آزمون نشانه‌ى مبتكران پايه‌ى چهارم رياضى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:9636    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
صفحه 1 از 4First   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian