تورهای آموزشی

برگزاری تورهای آموزشی در موسسه مبتکران به منظوردانش افزایی مدیران و آشنایی با نظام آموزش و پرورش سایر کشورهاست که طی آن مدیران مدارس کشور با بازدید از مدارس موفق کشورها به تجربیات ارزنده ای دست پیدا می کنند.

این طرح در حال حاضر با استقبال زیاد مدیران مدارس کشور، رو به گسترش بوده و به زودی زمان برگزاری تورهای بعدی اعلام می شود. برای کسب اطلاعات بیش تر با مسئول برگزاری این تورها در موسسه، یعنی واحد نمایندگی ها و امور مدارس مبتکران در تماس باشید. در زیر گزارش مختصری از این تورها آمده است:

 

اولین تور آموزشی مبتکران

بازدید از مدارس ترکیه

بهمن 92

دومین تور آموزشی مبتکران

بازدید از مدارس ترکیه

فروردین 93

سومین تور آموزشی مبتکران
بازدید از مدارس آلمان و اتریش
آذر 93