تماس با واحد نمایندگی ها

موسسه مبتکران به عنوان یک موسسه آموزشی فرهنگی و انتشاراتی با هدف کیفیت بخشی به آموزش شروع به فعالیت نموده است که طی سال ها تلاش کرده به دانش آموزان و مدارس در وصول به اهداف آموزش و پرورش و کسب موفقیت کمک کند. این موسسه تلاش دارد با استفاده از تجارب 26 ساله ی خود و همچنین کار بست دستاوردهای علوم تربیتی و علوم مرتبط با آن، فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به بهبود مدارس و فرایندهای کاری آن ها به طور شایسته ای کمک کنند.

مدیریت امور نمایندگی های مبتکران در راستای پشتیبانی حداکثری از مدارس اقدام به راه اندازی واخذ نمایندگی در سراسر کشور نموده است. مدارس می توانند جهت آشنایی با نمایندگی های مبتکران به لیست نمایندگی های مبتکران مراجعه نمایند. چارت سازمانی امور نمایندگی های مبتکران به شرح ذیل است : 

تماس با کارشناسان واحد نمایندگی های مبتکران

کارشناسان سمت تلفن
خانم آقایی امور نمایندگی‌ها 021-61094805
آقای فتحی امور مدارس 021-64094812
خانم حسینی امور مالی 021-61094804