تماس با واحد ارتباط با مدارس
مدیریت ارتباط با مدارس مبتکران با هدف توسعه اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مدارس سراسر کشور با بیش از 20 سرمایه انسانی و 3 دپارتمان فروش، امورمالی و امور اجرایی به ارائه خدمات متنوع آموزشی به مدارس موفق کشورمان اقدام کرده است. ارتباط با مدارس، معرفی و پرزنت محصولات موسسه، عقد قرارداد و ارائه خدمات آموزشی به مدارس در طول سال تحصیلی از جمله مهمترین وظایف واحد ارتباط با مدارس مبتکران است:


 

کارشناسان ارتباط با مدارس

کارشناسان سمت تلفن 
 خانم آقایی امور نمایندگی‌ها 021-61094805
آقای فتحی امور مدارس 021-61094812
خانم حسینی امور مالی 021-61094804