مقالات مشاوره تحصیلی و آموزشی
مطالب موجود برای 'برگزیدگان پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان'
مریم شیربان ساسی _ اول دبیرستان
شنبه، 09 خرداد 1394 - 10:44
** مریم جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه اول دبیرستان هستم و درپنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال ط...
امیرمهدی حسین آبادی _ اول دبیرستان
شنبه، 09 خرداد 1394 - 10:36
** امیرمهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه اول دبیرستان، دبیرستان نیک‌پور علوی تهران هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوان...
احمد رمضان پور-اول دبیرستان
شنبه، 09 خرداد 1394 - 10:30
** احمد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورد‌ه‌ای؟پایه اول دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجو...
رضا محسنیان _  پایه هفتم
شنبه، 09 خرداد 1394 - 09:46
** رضا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم مدرسه استعدادهای درخشان هاشمی‌نژاد یک مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوا...
امیرحسین جانفرا _ پایه هفتم
شنبه، 09 خرداد 1394 - 09:41
** امیرحسین جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم و در بابل در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی تحصیل می‌کنم. در پنجمین ال...
مهدی رمضانی _ پایه هشتم
شنبه، 09 خرداد 1394 - 09:31
** مهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه پنجم آوردم و مدال طلا گرفته...
احسان جدایی- پایه هشتم
شنبه، 09 خرداد 1394 - 09:27
** احسان جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم هستم و در مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی تبریز درس می‌خوانم. در پنجمین الم...
هیراد فرضی پور- پایه هشتم
شنبه، 09 خرداد 1394 - 09:00
** هیراد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم مدرسه استعدادهای درخشان میرزا کوچک‌خان رشت هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوج...
محمد مهدی سرداری _ پایه هفتم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 15:49
** مهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آوردم و مدال طلا گرفت...
امیراحمد شفیعی _ پایه هفتم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 15:06
** امیراحمد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم هستم و در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد درس می‌خوانم. در پنجمی...
امیرحسین امیری _  پایه هشتم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 14:54
** امیرحسین جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هشتم هستم و در استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد درس می‌خوانم و در پنجمین الم...
پارسا مرات _ پایه هشتم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 14:54
** پارسا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟دانش‌آموز پایه هشتم علامه حلی 1 هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهار...
مهدی نوروزی _ پایه هفتم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 10:04
** مهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه هفتم مدرسه استعدادهای درخشان علامه حلی یک تهران هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجو...
سید امیرمحمد فخر موسوی _ پایه ششم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 09:56
** امیر محمد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی، در کدام مدرسه و شهر درس می‌خوانی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم دبستان ارمغان شهر رشت هستم و در پنجمین ا...
محمد پارسا مساح بوانی _ پایه ششم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 09:37
محمدپارسا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم دبستان فردوسی اصفهان هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه دوم آ...
محمدرضا محمدی شاندیز _  پایه ششم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 09:30
** محمدرضا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم دبستان امید مشهد هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتبه چهارم آو...
رضا رسولی _ پایه ششم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 09:23
** رضا جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟من در مدرسه بحرالعلوم قائم شهر پایه ششم هستم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران رتب...
آرین همتی _  پایه ششم
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 09:17
** آرین جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد چه رتبه‌ای آورده‌ای؟پایه ششم هستم و در دبستان معرفت‌نو شهر رشت درس می‌خوانم و در پنجمین المپیاد ریاضی نوجوان...
امیرمهدی جعفریان _ پایه ششم
ﺳﻪشنبه، 05 خرداد 1394 - 16:26
** خودتان را معرفی کنید و بگویید از کدام شهر و مدرسه هستید؟امیرمهدی جعفریان از دبستان فردوسی‌شهر اصفهان هستم.1. امیرمهدی جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در الم...
عماد معمار زاده _ پایه ششم
ﺳﻪشنبه، 05 خرداد 1394 - 15:53
** خودتان را معرفی کنید و بگویید از کدام شهر و مدرسه هستید؟عماد معمارزاده هستم از شهر اصفهان و دبستان فردوسی.1. عماد جان در چه پایه‌ای تحصیل می‌کنی و در المپیاد...
جستجو