اخبار
پنجشنبه، 20 اردیبهشت 1403
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 1403

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 21 اردیبهشت 1403

 
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع
سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی
هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول
دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)
یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)
دوازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)
 در روز جمعه 21 اردیبهشت 1403 برگزار مى‌شود.
 
 اخبار عمومی  اخبار آزمون  تازه‌های نشر
ثبت‌نام و خرید آزمون‌ها و درس آزمون‌ها