اخبار آزمون
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 14 بهمن 1401
پنجشنبه، 13 بهمن 1401 - 09:22
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول د...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 7 بهمن 1401
پنجشنبه، 06 بهمن 1401 - 11:19
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 دی 1401
پنجشنبه، 22 دی 1401 - 09:37
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) ...
تغییر زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم
دوشنبه، 19 دی 1401 - 15:49
داوطلبان شرکت کننده در المپیاد علوم مبتکران با توجه به تعطیلی مکرر مدارس بدلیل آلودگی هوا، زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیاد علوم از روز جمعه 1401/11/...
برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و پنجمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
چهارشنبه، 23 آذر 1401 - 12:43
آزمون چهارم شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و آزمون پنجم شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 25 آذر 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 25 آذر 1401
چهارشنبه، 23 آذر 1401 - 12:34
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم و هشتم متوسطه اول درروز ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 18 آذر 1401
پنجشنبه، 17 آذر 1401 - 10:07
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشت...
برگزاری اولین آزمون توصیفی از روز جمعه 18 آذر 1401
پنجشنبه، 17 آذر 1401 - 09:43
اولین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ...
برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
چهارشنبه، 09 آذر 1401 - 12:58
سومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 11 آذر 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 4 آذر 1401
پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 09:25
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 27 آبان 1401
پنجشنبه، 26 آبان 1401 - 08:58
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم و هشتم متوسطه اول درروز ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 27 آبان 1401
پنجشنبه، 26 آبان 1401 - 08:56
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی در روز جمعه 27 آبان1401 برگزار مى‌شود. ...
برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و سومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 26 آبان 1401 - 08:54
دومین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و سومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 27 آبان 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 آبان 1401
پنجشنبه، 19 آبان 1401 - 10:54
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول ...
برگزاری اولین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی و دومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول مبتکران
پنجشنبه، 12 آبان 1401 - 09:50
اولین آزمون شبیه ساز سمپاد ششم ابتدایی مبتكران و دومین آزمون شبیه ساز سمپاد تیزهوشان نهم متوسطه اول درروز جمعه 13 آبان 1401 برگزار می شود. ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه29 مهر 1401
پنجشنبه، 28 مهر 1401 - 10:29
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول د...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 29 مهر 1401
پنجشنبه، 28 مهر 1401 - 10:25
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) ...
برگزاری آزمون تابستانه مبتکران در روز جمعه 31 تیر 1401
پنجشنبه، 30 تیر 1401 - 11:31
آزمون تابستانه مبتکران در رشته / پايه‌ / مقاطع ششم ابتدایی نهم متوسطه اول در روز جمعه 31 تیر 1401 برگزار مى‌شود. ...
برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
ﺳﻪشنبه، 10 خرداد 1401 - 08:42
چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/03/13 برگزار خواهد شد. تاریخ و ساعت برگزاری چهارمین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحص...
نتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی و چهارمین دوره علوم نوجوانان ایران - مبتکران
چهارشنبه، 04 خرداد 1401 - 14:15
نتایج مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران - مبتکران نتایج مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران - مبتکران ...
برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
پنجشنبه، 22 اردیبهشت 1401 - 11:05
سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/02/23 برگزار خواهد شد. تاریخ و ساعت برگزاری سومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی:...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 23 اردیبهشت 1401
پنجشنبه، 22 اردیبهشت 1401 - 10:54
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) دوازدهم...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 16 اردیبهشت 1401
پنجشنبه، 15 اردیبهشت 1401 - 10:35
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی، هفتم، هشتم، نهم ...
برگزاری دومین مرحله دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
شنبه، 10 اردیبهشت 1401 - 11:57
مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران، روز پنج شنبه تاریخ1401/02/22 برگزار خواهد شد. این آزمون به صورت کتبی حضوری در حوزه های من...
برگزاری سومین آزمون توصیفی از روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
پنجشنبه، 08 اردیبهشت 1401 - 08:43
سومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
پنجشنبه، 08 اردیبهشت 1401 - 08:42
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون‌های تیزهوشان در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی، هفتم، هشتم، نهم متوسطه...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 9 اردیبهشت 1401
پنجشنبه، 08 اردیبهشت 1401 - 08:00
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) دوازدهم...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 2 اردیبهشت 1401
چهارشنبه، 31 فروردین 1401 - 08:00
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی هفتم، هشتم، نهم متوسطه اول ...
برگزاری دومین مرحله چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران مبتکران
ﺳﻪشنبه، 30 فروردین 1401 - 10:00
مرحله دوم چهارمین دوره المپیاد علوم نوجوانان مبتکران از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم در تاریخ 1401/02/08 برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت‌نام المپیاد علوم نوجوانا...
برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
چهارشنبه، 24 فروردین 1401 - 10:00
دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، در روز جمعه تاریخ 1401/01/26 برگزار خواهد شد. تاریخ و ساعت برگزاری دومین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران براساس پایه تحصیلی:...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 19 فروردین 1401
پنجشنبه، 18 فروردین 1401 - 10:00
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 20 اسفند1400
پنجشنبه، 19 اسفند 1400 - 10:00
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی) ...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه13 اسفند 1400
پنجشنبه، 12 اسفند 1400 - 10:02
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی، هفتم، هشتم، نهم ...
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 6 اسفند 1400
پنجشنبه، 05 اسفند 1400 - 10:29
آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول د...
برگزاری دومین آزمون توصیفی از روز جمعه 6 اسفند 1400
پنجشنبه، 05 اسفند 1400 - 10:25
دومین آزمون توصیفی مبتکران برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی که با هدف همسویی با نظام آموزشی و ارزشیابی جدید وزارت آموزش و پرورش برای مقطع ابتدایی طراحی شده ...
برگزاری اولین مرحله دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران مبتکران
شنبه، 23 بهمن 1400 - 15:00
برای شرکت در آزمون کلیک کنید. مرحله اول دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان مبتکران از پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم روز پنج شنبه در تاریخ 1400/11/28 برگزار خواه...
برگزاری اولین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران
شنبه، 23 بهمن 1400 - 12:30
برای شرکت در آزمون کلیک کنید اولین آزمون شبیه ساز سمپاد مبتکران، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. تاریخ و ساعت برگزاری او...
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 29 بهمن 1400
پنجشنبه، 21 بهمن 1400 - 14:49
آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم (ریاضی، تجربی و انسانی) یازدهم (ریاضی، تجربی و انسان...
شنبه، 09 بهمن 1400 - 16:03
درس ریاضی پایه دوازدهم رشته تجربی - استاد محمدرضا رحیمی تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی ...
شنبه، 09 بهمن 1400 - 15:55
درس ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی - استاد محمدرضا رحیمی تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - ...
صفحه 1 از 28ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها