تازه های نشر:
چاپ اول كتاب زبان هشتم(كتاب كار،آزمون و سرگرمي)
  چاپ اول كتاب زبان هشتم(كتاب كار،آزمون و سرگرمي)
بسته زبان هشتم مبتکران دومين بسته از مجموعه شش جلدی English for Schools است که تا پایان دوره متوسطه دوم تدوین و تألیف می شوند.هدف این مجموعه آموزش و ارتقای مهارت های لازم زبان انگلیسی یعنی speaking/ listening/ writing/ reading است.رویکرد این مجموعه « رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه » است که در قالب کارهای گروهی یا دو به دو طی فعالیت ...
چاپ دوم زبان انگليسي هفتم
  چاپ دوم زبان انگليسي هفتم
بسته زبان هفتم مبتکران اولین بسته از مجموعه شش جلدی English for Schools  است که تا پایان دوره متوسطه دوم تدوین و تألیف می شوند. هدف این مجموعه آموزش و ارتقای مهارت های لازم زبان انگلیسی یعنی speaking/ listening/ writing/ reading است .رویکرد  این مجموعه « رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه » است که در قالب کارهای گروهی یا دو به دو ط...
چاپ اول كتاب كار رياضي چهارم ابتدايي از مجموعه رشادت
  چاپ اول كتاب كار رياضي چهارم ابتدايي از مجموعه رشادت
 کتاب کار ریاضی چهارم کتابی است از مجموعه رشادت که به ارائه ی تمرین های استاندارد در قالب های متنوع برای استفاده در منزل یا کلاس می پردازد.هر فصل از این کتاب، مطابق با کتاب درسی بخش بندی شده تا دانش آموزان و معلمان عزیز بلافاصله پس از پایان هر بخش بتوانند از تمرین های مربوطه استفاده کنند و منتظر اتمام کل فصل نمانند.در پایان هر فصل نیز تعدادی پ...
کتاب های دیگر...