تازه های نشر:
چاپ اول کتاب پاسخ تشریحی فیزیک 3 و آزمایشگاه(رشته ریاضی و تجربی)
  چاپ اول کتاب پاسخ تشریحی فیزیک 3 و آزمایشگاه(رشته ریاضی و تجربی)
این کتاب شامل پاسخ به پرسش ها و مساله های آزمون های هماهنگ است که در سطح کشور و یا استان های مختلف برگزار شده است. یکی از روش های مفید در تثبیت آموخته ها، پاسخ به پرسش های متعدد درباره ی هر قسمت از مطلب های درسی است. بی شک، بهترین پرسش ها را می توان در مجموعه ی آزمون های هماهنگ کشوری یا استانی یافت. در این کتاب، مجموعه ای از همین پرسش های گردآوری ش...
اولین چاپ کتاب گذر از مناطق قومی به شهرهای اقوام
  اولین چاپ کتاب گذر از مناطق قومی به شهرهای اقوام
مراحل تحول نظام شهری ایران یعنی گذر از ایرانشهرها با مواریث فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سوابق و قدمت آن‌ ها، به شهر دولت در دوره استقرار نظام سرمایه داری و گذر از شهر دولت آغاز تحولات ناشی از سرمایه داری پیرامونی به کلان شهرا و شهرهای بزرگ و در این میان شهرهای اقوام، در چهار دهه ی اخیر، تحولاتی است که بازتاب آن را در درون شهرها و شبکه ی نظام شهری خود...
چاپ اول كتاب گنجينه يادگيري رياضي پايه دوم(دوره اول متوسطه)
  چاپ اول كتاب گنجينه يادگيري رياضي پايه دوم(دوره اول متوسطه)
مجموعه کتاب های (گنجینه یادگیری) برای دانش آموزانی مناسب است که: می خواهند اطمینان پیدا کنند که مفاهیم اصلی دروس را به خوبی فرا گرفته اند. دوست دارند یادگیری خود را عمیق تر و پایدارتر کنند. به غنی ساختن آموخته های خود می اندیشند و به سطح معمول رضایت نمی دهند. مؤلف:مهدي دهقان و کتاب با قيمت140000ریال در نمايندگي هاي سراسر کشور به ف...
کتاب های دیگر...