تازه های نشر:
زبان انگلیسی نهم
  زبان انگلیسی نهم
  اگر بخواهیم بدون حاشیه، سراغ اصل مطلب بروم، عوامل زیر باعث شده است که به  چنین کتابی در پایه نهم باشد: 1. کتاب درسی در عین کامل و جذاب بودن، تمرینات اندکی برای هر موضوع درسی دارد و...
آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی (رشادت)
  آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی (رشادت)
  کتاب آموزش و تمرین علوم اول ابتدایی کتابی است از مجموعه رشادت که بر اساس فصل های کتاب درسی و اهداف آموزشی مربوط به آن ها نوشته شده و با آخرین تغییرات کتاب درسی منطبق می باشد. این کتاب ب...
علوم پایه سوم دوره ی اول متوسطه (نهم)
  علوم پایه سوم دوره ی اول متوسطه (نهم)
  کتاب حاضر در چهار بخش و پانزده فصل تدوین شده و شامل حدود یک هزار سوال چهارگزینه ای همراه با پاسخ تشریحی می باشد. موضوعات و مفاهیم درسی در آن به تفضیل بیان شده و مثال های متنوعی برای تفه...
کتاب های دیگر...
 دسترسی سریع :