تازه های نشر:
چاپ اول کتاب شیمی 3 تکمیلی
  چاپ اول کتاب شیمی 3 تکمیلی
اگر احساس می کنید وقت کافی برای حل همه ی تست های این کتاب را ندارید اصلاً نگران نباشید. ما طوری شما را از مسیرهای میان بُر هدایت خواهیم کرد که نیازی نباشد همه ی تست های این کتاب را حل کنید. این کار با روش «سازماندهی هوشمند» تست ها میسر شده است.سازماندهی هوشمند!تست های این کتاب به چهار درسته تقسیم شده اند.1- تست های بسیار مهم Very Importa...
کتاب دین و زندگی جامع کنکور جلد 1
  کتاب دین و زندگی جامع کنکور جلد 1
تالیف جدید براساس آخرین تغییرات کتاب درسی، شامل:درسنامه ی جامع از هر درس کتابپیام مشترک آیات هر درسواژه نامه برای کلمات کلیدی آیاتپیام واژه به واژه آیاتپیام آیات براساس مطالب متن کتاب درسیپیام آیات تالیفی و استنباطی از آزمون های سنجشپیام آیات استنباطی از آزمون های کنکور سراسریقرابت معنایی آیات، احادیث و اشعار هر سه کتاب درسیپیام آیات اندیشه و تحقیق...
کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 1 پیش دانشگاهی
  کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 1 پیش دانشگاهی
از این کامل تر؟!با این که دیگر کتاب فیزیک سال چهارم به دو بخش به نام های پیش دانشگاهی (1) و (2) تقسیم نشده است ، هنوز این تقسیم بندی رایج است و این کتاب 8 فصلی را به دو بخش 4 فصلی تقسیم می کنند. حجم 4 فصل نخست با 4 فصل بعدی، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و برای نمایش همین موضوع ، 4 فصل اول در این جلد و 4 فصل دوم ، جداگانه در جلدی دیگر ارائه شده اند.م...
دیگرکتابها...