تاریخ: 1393/11/11 نمایش: 22644 مرتبه تعداد امتیاز: 28   (Article Rating)
دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی- رشته ریاضی

دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی- رشته ریاضیدر این صفحه می توانید 

سؤال و جواب امتحانات نهایی پایه دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی

رشته ریاضی را بر اساس سال تحصیلی دانلود کنید.ادبیات فارسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 95
خرداد 95
دی 94
خرداد 94
 خرداد 97
دی 96

شهریور 96

خرداد 96
 دی 98 خرداد 98 دوازدهم
خرداد 98
دی 97
 خرداد1400دوازدهم

 دی 99 دوازدهم

خرداد 99 دوازدهم 

دین و زندگی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 95 پیش
خرداد 95
دی94
خرداد 94
شهریور96پیش
خرداد 96پیش خرداد 96 دی 95
 خرداد 97 پیش
خرداد 97
 دی 96 پیش
دی 96
 خرداد 98
 دی 97 دوازدهم
دی 97 پیش
 دی 97
 دی 98 پیش  دی 98  دی 98 دوازدهمخرداد 98 پیش
 دی 99 دوازدهمخرداد 99 پیش   خرداد 99 دوازدهم 
خرداد 99 
   خرداد1400 دوازدهم 

زبان انگلیسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

شهریور 96

خرداد 96
دی95
خرداد 95
خرداد 94
 خرداد 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم
 دی 97
خرداد 97
دی 96
   دی 99 دوازدهم
دی 98 دوازدهم


شیمی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
 خرداد 98 دوازدهم  دی 97 دوازدهم
دی 97
خرداد 97
دی 96
 خرداد 1400 دوازدهم دی 99 دوازدهم خرداد 99 دوازدهم  دی 98
خرداد 98


عربی 3

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 95
خرداد 95
دی 94
خرداد 94
 خرداد 97
دی96
شهریور 96
خرداد 96
 خرداد 99 دی 98
 خرداد 98
دی 97 دوازدهم


زبان فارسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

شهریور 96

دی 95
خرداد 95
دی 94
دی 98
خرداد 98
 دی 97
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
  خرداد 99 پیش  خرداد 99  دی 98 پیش

زبان فارسی (پیش دانشگاهی)

خرداد 95

دی 94

خرداد 94

 شهریور 96
 خرداد 96
دی 95
 دی 97
 خرداد 97
 دی 96
   خرداد 98

حسابان

93

92

91

90

89

88

87

86

85

خرداد 96
دی 95
خرداد 95

دی 94

خرداد 94
دی 97
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
دی 96
شهریور 96
خرداد 99دی 98 دوازدهم
 دی 98
 خرداد 98
خرداد 98 دوازدهم
   
خرداد 99 دوازدهم

جبرواحتمال

93

92

91

90

89

88

87

86

85

شهریور 96

خرداد 96دی 95
خرداد 95
دی 94
دی 98
خرداد 98
دی 97
خرداد 97
دی 96

هندسه

93

92

91

90

89

88

87

86

85

شهریور 96

خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
خرداد 98 دوازدهم
 دی 97 دوازدهم
دی 97 
 خرداد 97
 دی96
 دی 99 دوازدهم خرداد 99 
 دی 98 دوازدهمدی 98 
خرداد 98

حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی)

خرداد 95

دی 94

خرداد 94

شهریور 96

 خرداد 96دی 95
دی 97
خرداد 97
دی 96
 خرداد 99دی 98
خرداد 98
  دی 99 دوازدهم 

فیزیک 3

93

92

91

90

89

88

87

86

85

شهریور 96

خرداد 96دی 95
خرداد 95
خرداد94
 خرداد98 دوازدهم
 دی 97
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
دی 96
  دی 99 دوازدهم خرداد 99 پیشخرداد 99 خرداد 99 دوازدهم دی 98 دوازدهم
    خرداد1400دوازدهم

 

فیزیک(پیش دانشگاهی)

 خرداد 95
دی 94
خرداد 94

شهریور 96

 خرداد 96
دی 95
 دی 97
خرداد 97
دی 96
 دی 98
خرداد 98

 

ریاضیات گسسته

دی 99 دوازدهم
دی 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم


خرداد1400دوازدهم
علوم اجتماعی

دی 98 دوازدهم
خرداد 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم

خرداد1400دوازدهم
دی 99 دوازدهم

عربی، زبان قرآن(3)

خرداد 99 دوازدهم
دی 98 دوازدهمخرداد 98 دوازدهم

خرداد1400دوازدهم
دی 99 دوازدهم

برنامه امتحان نهایی خرداد سال 1400 

رشته تجربي

رشته انساني

 امتیاز بندی
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian