تاریخ: 1391/07/29 نمایش: 14623 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
سرزمین ریاضی مبتکران

سرزمین ریاضی مبتکران

سرزمین ریاضی مبتکران، کامل ترین نرم افزارهای آموزشی ریاضی دبستان در پایه های اول، دوم و ششم دبستان است.
این نرم افزارها مطابق با آخرین ویرایش کتاب درسی است.سرزمین ریاضی
اول دبستان

بیش از 130 بازی
ریاضی تعاملیسرزمین ریاضی
دوم دبستان


بیش از 80 بازی
ریاضی تعاملیسرزمین ریاضی
ششم دبستان
آموزش
بیش از 120 بازی
ریاضی تعاملیسرزمین ریاضی
ششم دبستان
بازی ریاضی
بیش از 75
فیلم آموزشی

امتیاز بندی
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian