موضوعات ارسال شده در فروردین 1392

برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 ششم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 ششم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى ششم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10531    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 پنجم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 پنجم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى پنجم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10325    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 چهارم ابتدايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 چهارم ابتدايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى چهارم ابتدايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10383    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 سوم راهنمايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 سوم راهنمايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى سوم راهنمايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10413    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 دوم راهنمايى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 دوم راهنمايى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى دوم راهنمايى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10601    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين هاى آزمون نشانه 23/1/92 سوم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
 برترين هاى آزمون نشانه 23/1/92 سوم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌هاى سوم رياضى ، تجربى و انسانى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:9968    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 دوم رياضى و تجربى اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 دوم رياضى و تجربى اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌هاى دوم رياضى و تجربى در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10096    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 اول دبيرستان اعلام شد
 برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 اول دبيرستان اعلام شد
نتايج برترين هاى آزمون نشانه ى مبتکران پايه‌‌ى اول دبيرستان در سراسر کشور اعلام شد. شرکت آموزشى فرهنگى مبتکران اين موفقيت را به تمامى اين عزيزان تبريک گفته و آرزوى موفقيت هاى بيشترى را براى شان دارد. اين نتايج به شرح زير است:    
تعداد بازدید:10196    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى چهارم فروردين ماه 92
 اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى چهارم فروردين ماه 92
  به منظور قدردانى از خريداران کتاب هاي انتشارات مبتکران، هر هفته به تعدادى از افراد که نظرات خود را در مورد کتاب‌هاى  اين نشر ارسال کرده‌اند به قيد قرعه، هدايايى تقديم مي شود. اسامى برندگان هفته‌ى چهارم فروردين ماه 92 به شرح زير است :1- ارشاد ازغ (چهارم تجرب...
تعداد بازدید:10403    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
دومين آزمون نشانه تيزهوشان چهارم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
 دومين آزمون نشانه تيزهوشان چهارم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
دومين آزمون نشانه‌ى تيزهوشان مبتكران پايه‌ى چهارم ابتدايى در تاريخ 30/1/92برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:10062    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
چهارمين آزمون نشانه تيزهوشان پنجم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
 چهارمين آزمون نشانه تيزهوشان پنجم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
چهارمين آزمون نشانه‌ى تيزهوشان مبتكران پايه‌ى پنجم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:10414    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
دهمين آزمون نشانه چهارم دبيرستان رشته رياضى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
 دهمين آزمون نشانه چهارم دبيرستان رشته رياضى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
دهمين آزمون نشانه‌ى مبتكران پايه‌ى چهارم دبيرستان رشته‌ى رياضى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:10024    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
 دهمين آزمون نشانه چهارم تجربي در تاريخ 30/1/92 برگزار مى شود
دهمين آزمون نشانه‌ى مبتكران پايه‌ى چهارم دبيرستان رشته ‌ى تجربى در تاريخ 30/1/92برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:10064    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
دهمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
 دهمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
دهمين آزمون نشانه‌ى مبتكران پايه‌ى چهارم دبيرستان رشته‌ى انسانى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود:
تعداد بازدید:10133    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى سوم فروردين ماه 92
 اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى سوم فروردين ماه 92
  به منظور قدردانى از خريداران کتاب هاي انتشارات مبتکران، هر هفته به تعدادى از افراد که نظرات خود را در مورد کتاب‌هاى  اين نشر ارسال کرده‌اند به قيد قرعه، هدايايى تقديم مي شود. اسامى برندگان هفته‌ى سوم فروردين ماه 92 به شرح زير است :1- محمدرضا بياتلو(دوم تجرب...
تعداد بازدید:9852    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/26
صفحه 1 از 3First   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian