بازدید از مدارس کشور ترکیه

بهمن ماه 1392

موسسه فرهنگی آموزشی مبتکران در راستای دانش افزایی مدیران  و آشنایی با نظام آموزش و پرورش سایر کشورها، به برنامه ریزی جهت بازدید از مدارس موفق و کسب تجربیات آموزشی اقدام نموده است. هدف اصلی این طرح، بازدید از مدارس موفق کشورهای مختلف و تبادل تجربیات آموزشی و فرهنگی است که در سایه تعاملات بین المللی بدست می آید. در همین خصوص طرح بازدید از مدارس موفق کشور ترکیه در آذرماه1392 تهیه و با هماهنگی های انجام گرفته تورهایی به موازات اهداف تعیین شده برگزار گردید. اولین تور آموزشی در تاریخ 30 دی ماه 1392 لغایت 6 بهمن ماه 1392 در شهر استانبول برگزار گردید. در طول این سفر 29 نفر از مدیران مدارس غیر انتفاعی، شاهد و نمونه دولتی از شهر های مختلف کشورمان حضور داشتند. از جمله مهمترین برنامه های این سفر می توان به بازدید از 4 مدرسه موفق شهر استانبول (مدرسه فاتح، مدرسه بیلفن، مدرسه پرتن، مدرسه ایحلاس)، بازدید از مدرسه ایرانیان مقیم استانبول، برگزاری نشست مشترک  با سر کنسول محترم جمهوری اسلامی ایران، بازدید از اماکن تاریخی، موزه ها و مراکز توریستی اشاره کرد.