تازه های نشر مبتکران
چاپ سوم کتاب ریاضی عمومی (چهارم تجربی)
  چاپ سوم کتاب ریاضی عمومی (چهارم تجربی)
در سرتاسر کتاب، مطلب درسی شکافته شده و با طرح پرسش و مثال های متعدد و متنوع و پاسخ تشریحی به آن ها، سعی در روشن شدن مطلب درسی و کمک به فهم آن ها شده است ;
    تعداد بازدید:8190 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/23

رباضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
  رباضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
 «رشادت»عنوان کتاب جدید مبتکران در ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش است که کلیه‌ی مطالب دوره‌ی ابتدایی را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد ;
    تعداد بازدید:9613 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
  پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش
این کتاب پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش،« رشادت» است ;
    تعداد بازدید:9969 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

چاپ صد و سی ام کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 3
  چاپ صد و سی ام کتاب پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 3
کتاب از 3 بخش تقسیم شده است به انضمام کنکور 91 و تستهای خارج از کشور ;
    تعداد بازدید:14657 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

چاپ چهل و هفتم کتاب آموزش شیمی 3
  چاپ چهل و هفتم کتاب آموزش شیمی 3
شیمی سال سوم، سه بخش دارد. در این کتاب مطالب هر بخش به چند قسمت کوچک تر تقسیم شده است ;
    تعداد بازدید:10068 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/16

کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 1
  کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 1
کتاب شیمی پیش دانشگاهی (1) شامل دو بخش سینتیک و تعادل های شیمیایی است ;
    تعداد بازدید:9722 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ چهارم کتاب آموزش ریاضی سوم ابتدایی به روش تمرین
  چاپ چهارم کتاب آموزش ریاضی سوم ابتدایی به روش تمرین
کتاب حاضر شــامل تمرين هـای متنـوع، نکات آموزشـی و کليــدی درس ها می باشد ;
    تعداد بازدید:9345 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ بیست و پنجم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات سوم ابتدایی
  چاپ بیست و پنجم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات سوم ابتدایی
کتاب در 20 بخش تألیف و در هر بخش با توجه به حجم مطالب و مباحث ، تعدادی پرسش چهارگزینه ای گنجانده شده است ;
    تعداد بازدید:9735 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ پنجاه و چهارم کتاب ریاضیات 2 تیزهوشان
  چاپ پنجاه و چهارم کتاب ریاضیات 2 تیزهوشان
این کتاب از حیث محتوا به گفته ی تمام عزیزانی که در این مدت با ما در ارتباط بوده اند، به عنوان مرجعی مناسب جهت آموزش تبدیل شده است ;
    تعداد بازدید:8592 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ شصت و دوم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات چهارم ابتدایی
  چاپ شصت و دوم کتاب 1100 سؤال چهارگزینه ای ریاضیات چهارم ابتدایی
کتاب شامل 15 بخش طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی است ;
    تعداد بازدید:9372 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/15

چاپ هفتاد و سوم کتاب علوم سوم راهنمایی
  چاپ هفتاد و سوم کتاب علوم سوم راهنمایی
کتاب، دارای 14 فصل و 1145 سؤال چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی است. موضوعات و مفاهیم درسی در آن به تفصیل بیان شده، و مثال های متنوعی برای تفهیم بیشتر مطالب آورده شده است ;
    تعداد بازدید:10320 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/12

چاپ بیست و یکم و ویراست ششم کتاب آموزش ریاضی چهارم ابتدایی به روش تمرین
  چاپ بیست و یکم و ویراست ششم کتاب آموزش ریاضی چهارم ابتدایی به روش تمرین
نکات آموزشی مهمی را در قالب کادرهای مشخص شده برایتان آورده ایم تا با استفاده از آن نقاط ضعف خویش را قوت بخشید ;
    تعداد بازدید:10613 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/12

ستاره ی چهاردهم مقطع ابتدایی رسید
  ستاره ی چهاردهم مقطع ابتدایی رسید
مجله ای پربار و آکنده از مطالب آموزنده ویژه‌ی مهارت‌های تحصیلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی ;
    تعداد بازدید:9490 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/08

کتاب فیزیک پیش دانشگاهی(رشته‌ی ریاضی) جلد دوم
  کتاب فیزیک پیش دانشگاهی(رشته‌ی ریاضی) جلد دوم
مطالب‌های درسی با زبانی ساده بیان و تشریح و شکافته شده‌ و با طرح پرسش و مثال های متعدد و متنوع به نعمیق یادگیری افزوده شده است ;
    تعداد بازدید:9846 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/05

ویرایش جدید کتاب آموزش و آزمون جغرافیا
  ویرایش جدید کتاب آموزش و آزمون جغرافیا
کتاب بر آموزش مفهومی و تبیین نکات مهم همه ی کتاب های پایه ی دوم، سوم و چهارم تاکید دارد ;
    تعداد بازدید:9311 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/05

«رشادت» برای دانش آموزان تیزهوش
  «رشادت» برای دانش آموزان تیزهوش
رشادت در ابتدا دانش‌آموز را با خلاصه ی مباحث و نکته‌های مهم هر درس آشنا می کند تا جایی که با مثال‌هایی بر حل آن ها تسلط پیدا کند ;
    تعداد بازدید:9036 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/04

پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های رشادت
  پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های رشادت
این کتاب پاسخ تشریحی سؤالات و آزمون های ریاضیات ششم ابتدایی برای دانش آموزان تیزهوش،« رشادت» است ;
    تعداد بازدید:8954 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/04

چاپ بیست و یکم و ویراست نهم کتاب فیزیک پیش دانشگاهی(رشته‌ی ریاضی) جلد اول
  چاپ بیست و یکم و ویراست نهم کتاب فیزیک پیش دانشگاهی(رشته‌ی ریاضی) جلد اول
مطالب درسی با زبانی ساده بیان و تشریح شده‌اند ;
    تعداد بازدید:10243 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/07/01

اولین ویژه نامه اطلاع رسانی، خبری و آموزشی مبتکران
  اولین ویژه نامه اطلاع رسانی، خبری و آموزشی مبتکران
ویژه نامه اطلاع رسانی، خبری و آموزشی مبتکران با مطالب اختصاصی برای دانش آموزان پایه های اول تا چهارم دبیرستان، مدیران، دبیران و مشاوران تحصیلی ;
    تعداد بازدید:13715 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/06/29

چاپ پنجاه و سوم کتاب ریاضیات 2 تیزهوشان
  چاپ پنجاه و سوم کتاب ریاضیات 2 تیزهوشان
کتاب حاضر شامل 600 تمرین و 450 مثال است. ;
    تعداد بازدید:15131 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/06/25

چاپ دوم کتاب هوش آزمایی IQ
  چاپ دوم کتاب هوش آزمایی IQ
هدف اصلی  کتاب فقط تلنگر زدن به فکر و اندیشه و ذهن شما است! بسیاری از سؤالات این مجموعه واقعا زیبا و هیجان انگیز هستند ;
    تعداد بازدید:15941 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/06/25

چاپ پانزدهم کتاب فیزیک 2 پیش دانشگاهی
  چاپ پانزدهم کتاب فیزیک 2 پیش دانشگاهی
در سرتاسر کتاب، مطلب درسی شکافته شده و با طرح پرسش و مثال‌های متعدد و متنوع و پاسخ تشریحی به آن‌ها، سعی در روشن شدن مطلب درسی و کمک به فهم آن‌ها شده است ;
    تعداد بازدید:16838 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/06/20

صفحه 33 از 33First   قبلي   24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  بعدي   آخرين   
جستجو
تازه های نشر کودک
داگلی بغلی داگلی بغلی
تا حالا شده که دلتان یک بغل خیلی بزرگ بخواهد؟ داگلی دلش می‌خواهد، و دنبال یک بغل گرم و نرم حسابی می‌گردد. این کتاب از مجموعه کتاب‌های پرفروش داگلی بغلی نوشته دیوید ملینگ است که سعی می‌کند برخی مفاهیم ...
کتاب من تکلیف‌هایم را انجام ندادم چون.... کتاب من تکلیف‌هایم را انجام ندادم چون....
وقتی از این کتاب استفاده می‌کنیم که:تکلیف‌های خود را انجام نداده باشیم.توجه:از هر بهانه‌ای فقط باید یک بار استفاده کنیم.گروه سنی 6 تا 10 سالنویسنده این کتاب داویده کالی و مترجم آن پارسا مهین پور است و...
چاپ اول کتاب یکی برای همه، همه برای یکی! چاپ اول کتاب یکی برای همه، همه برای یکی!
هر کدام از آن‌ها یک نقص کوچک دارند. در عوض هر کدام توانایی ویژه‌ی خودش را دارد. اما همه با هم واقعا قوی هستند. یکی برای همه و همه برای یکی. با کمک هم می‌توانیم به بسیاری از آرزوهای‌مان بر...
چاپ اول کتاب شلی، گوسفند پشمالو چاپ اول کتاب شلی، گوسفند پشمالو
فصل پشم چینی است ! ولی متاسفانه هنوز نوبت گوسفند جوان ، شلی ، نرسیده است. او تا زمانی که پشم‌هایش به اندازه‌ی کافی بلند شود ، به گشت و گذار می‌رود. در طول سفر با حیواناتی برخورد می‌کند که مدام از پشم ...
کتاب یک پارک و چند صدا کتاب یک پارک و چند صدا
صدایش کردم......روی یک نیمکت نشستم........شگفت زده شدم............خیلی خیلی بهم خوش گذشت........ . . گروه سنی 6 تا 11 سالمترجم این کتاب پارسا مهین‌پور و نسرین وکیلی است و کتاب با قیمت 70،000 در نمايند...
دریافت لوگوی مبتکران
تصادفی
کتاب عربی زبان قرآن جامع دوازدهم رشته تجربی و ریاضی کتاب عربی زبان قرآن جامع دوازدهم رشته تجربی و ریاضی
این کتاب شامل: تست های ترجمه، تعریب، قواعد، واژگان، درک مطلب، ضبط الحركات و تحلیل صرفی (سراسری و تالیفی) آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه ترجمه خط به خط کتاب درسی لغت نامه کامل درس به...
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار تازه های نشر
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian