تازه های نشر:
کتاب آزمون ششم از مجموعه کتاب های "کتاب آزمون " به همراه کتاب پاسخنامه
  کتاب آزمون ششم از مجموعه کتاب های "کتاب آزمون " به همراه کتاب پاسخنامه
موسسه آموزشی فرهنگی مبتکران بعد از حدود 10 سال برگزاری آزمون‌های دوره ای ماحصل تجربیات آزمونی خود را به صورت این کتاب منتشر کرده که در آن همه  تیپ سوالات رایج در هر درس جمع آوری شده است؛ به این معنا که مثلاٌ از درس 1 ریاضی می‌توان حدود...
کتاب آموزش و تمرین فارسی دوم ابتدایی
  کتاب آموزش و تمرین فارسی دوم ابتدایی
کتاب آموزش و تمرین فارسی دوم ابتدایی کتابی است از مجموعه ی رشادت که براساس مطالب فصل های کتاب درسی و اهداف آموزشی مربوط به آن ها نوشته شده و با آخرین تغییرات کتاب درسی منطبق می باشد.در این کتاب مهارت های خوانداری و نوشتاری برای تقویت آموزه های دانش آ...
کتاب آموزش و آزمون انگلیسی هشتم برای دانش آموزان تیزهوش
  کتاب آموزش و آزمون انگلیسی هشتم برای دانش آموزان تیزهوش
کتاب انگلیسی هشتم برای دانش آموزان تیزهوش کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب انگلیسی هشتم (پایه دوم دوره اول متوسطه) را در سطح پیشرفته ارائه می دهد. دانش آموزان ابتدا با نکات مهم و تکمیلی هر درس آشنا می شود، سپس به سوالات مربوطه پاسخ می دهد...
کتاب  آموزش و آزمون علوم دوم ابتدایی
  کتاب آموزش و آزمون علوم دوم ابتدایی
کتاب آموزش و تمرین علوم دوم ابتدایی کتابی است از مجموعه رشادت که براساس فصل های کتاب درسی و اهداف آموزشی مربوط به آن ها نوشته شده و با آخرین تغییرات کتاب درس منطبق می باشد.این کتاب با هدف تقویت علمی، دست ورزی، تقویت حواص، خوب دیدن و خوب شنیدن به...
کتاب های دیگر...
 دسترسی سریع :