روزشمار و اخبار آزمون های مبتکران
  سومين آزمون نشانه‌ي پنجم ابتدايي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:6137 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  چهارمين آزمون نشانه‌ي ششم ابتدايي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:5984 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  چهارمين آزمون نشانه‌ي دوم راهنمايي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:6544 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  چهارمين آزمون نشانه سوم راهنمايي در تاريخ6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:6419 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  چهارمين آزمون نشانه‌ي اول دبيرستان در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:6384 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  سومين آزمون نشانه‌ي دوم انساني در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:6271 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  چهارمين آزمون نشانه‌ي دوم تجربي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:6297 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  چهارمين آزمون نشانه‌ي دوم رياضي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:5865 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  سومين آزمون نشانه‌ي سوم انساني در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:5836 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  پنجمين آزمون نشانه‌ي سوم تجربي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:5716 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  پنجمين آزمون نشانه‌ي سوم رياضي در تاريخ 6/11/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:5728 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/11/03
  آماده شدن براى المپياد رياضى نوجوانان
  بازدید:11760 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/30
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته چهارم دى
  بازدید:8275 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/28
  دومين آزمون نشانه‌ي تيزهوشان پنجم ابتدايي در تاريخ 29/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:8592 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/26
  سومين آزمون نشانه‌ي تيزهوشان ششم ابتدايي در تاريخ 29/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:15147 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/26
  سومين آزمون نشانه‌ي تيزهوشان سوم راهنمايي در تاريخ 29/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:9091 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/26
  پنجمين آزمون نشانه‌ي چهارم رياضي در تاريخ 29/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:8257 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/26
  پنجمين آزمون نشانه‌ي چهارم تجربي در تاريخ 29/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:8182 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/26
  پنجمين آزمون نشانه‌يچهارم انساني در تاريخ 29/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:8104 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/26
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته سوم دى ماه
  بازدید:8223 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/21
  اسامى برندگان نظر‌خواهى هفته‌ى سوم دى ماه
  بازدید:8526 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/20
  دفترچه ی پرسش و پاسخ المپیادهای سوم مبتکران
  بازدید:10417 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/17
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته دوم دى ماه
  بازدید:7152 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/12
  تغییرات در زمان بندی آزمون های تیزهوشان و بودجه بندی آن
  بازدید:11763 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/12
  اعلام اسامي برندگان نظرخواهى هفته اول دى ماه 91
  بازدید:7886 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/06
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان 1/10/91 پايه چهارم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:8419 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/05
  برترين‌هاى آزمون نشانه 1/10/91 پايه‌هاى چهارم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:7769 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/05
  برترين‌هاى آزمون نشانه 1/10/91 پايه هاى سوم رياضى و تجربى اعلام شد.
  بازدید:7558 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/05
  دفترچه ی پرسش و پاسخ المپیادهای اول و دوم مبتکران
  بازدید:11329 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/10/03
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ی دوم دبیرستان ریاضی و تجربی
  بازدید:10565 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ی اول دبیرستان
  بازدید:11864 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ي سوم راهنمایی
  بازدید:11277 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ي دوم راهنمایی
  بازدید:11122 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ي ششم ابتدایی
  بازدید:11032 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ي پنجم ابتدایی
  بازدید:10668 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام برترين‌هاي آزمون نشانه‌ي 24/9/91 پايه‌ي چهارم ابتدایی
  بازدید:10859 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته ى پنجم آذر
  بازدید:10342 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/29
  چهارمين آزمون نشانه‌ي سوم دبيرستان رشته‌ي رياضي در تاريخ1/10/91 برگزار مي‌شود
  بازدید:9925 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/28
  چهارمين آزمون نشانه‌ي سوم دبيرستان رشته‌ي تجربي در تاريخ 1/10/91 برگذار مي‌شود
  بازدید:9845 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/28
  چهارمين آزمون نشانه‌ي چهارم دبيرستان‌رشته‌ي‌رياضي در تاريخ 1/10/91 برگذار مي‌شود
  بازدید:9818 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/09/28
صفحه 22 از 25First   قبلي   16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  بعدي   آخرين   
جستجو
تازه های نشر
کتاب بانک سؤال مسابقات علوم نهم ازمجموعه مرشد کتاب بانک سؤال مسابقات علوم نهم ازمجموعه مرشد
کتاب مسابقات علوم نهم کتابی است از مجموعه مرشد. این کتاب شامل مجموعه‌ای از پرسش‌های چهار گزینه‌ای، سؤالات تألیفی، سؤالات کنکور سراسری گروه ریاضی و تجربی، آزمون‌های تیزهوشان و نمونه دولتی، المپیادهای ع...
کتاب مقدمه‌ای بر نظریه گروه‌های متناهی کتاب مقدمه‌ای بر نظریه گروه‌های متناهی
معرفی کتاب: نظریه گروه‌ها از شاخه‌های مهم جبر مجرد است که منشأ آن به اوایل سده نوزدهم برمی‌گردد. توسعه و پیشرفت اساسی این نظریه از دهه سوم سده بیستم آغاز می‌شود و اهمیت آن با ظهور قضیه رده‌بندی گروه‌ه...
کتاب تاریخ احتمال کتاب تاریخ احتمال
تاریخ احتمال، بیان مجمل داستان رویارویی آدمیان با مفهومی سرکش، فریبنده و مسحور کننده است که از دورترین زمان‌ها ریاضیدانان را در صورت‌بندی قوانین و اصول زمینه‌های کارکرد آن به چالش کشیده اما در همه ادو...
بیشتر...
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian