روزشمار و اخبار آزمون های مبتکران
  هفتمين آزمون نشانه ششم ابتدايى در تاريخ 23/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6472 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  هفتمين آزمون نشانه دوم راهنمايى در تاريخ 23/1/92 برگزار مى شود
  بازدید:6471 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  هفتمين آزمون نشانه سوم راهنمايى در تاريخ 23/1/92 برگزار مى شود
  بازدید:6364 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  هفتمين آزمون نشانه اول دبيرستان در تاريخ 23/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6319 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  هفتمين آزمون نشانه دوم ديرستان رشته هاى رياضى و تجربى در تاريخ 23/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6275 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  پنجمين آزمون نشانه سوم دبيرستان رشته انسانى در تاريخ 23/1/92 برگزار مي شود
  بازدید:6167 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  هشتمين آزمون نشانه سوم دبيرستان رشته هاى رياضى و تجربى در تاريخ 23/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6605 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  اعلام اسامي برندگان نظرخواهى هفته‌ى دوم فروردين ماه 92
  بازدید:6822 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/17
  برترين هاى آزمون نشانه 25/12/91 چهارم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:6342 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/17
  برترين هاى آزمون نشانه 9/1/92 چهارم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:6342 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/17
  پنجمين آزمون نشانه تيزهوشان سوم راهنمايى در تاريخ 16/1/92 برگزار مى شود
  بازدید:7102 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/13
  نهمين آزمون نشانه چهارم رياضى در تاريخ 16/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6344 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/13
  نهمين آزمون نشانه چهارم تجربى در تاريخ 16/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6070 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/13
  نهمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 16/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6189 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/13
  پنجمين آزمون نشانه تيزهوشان ششم ابتدايى در تاريخ16/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:7422 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/13
  هشتمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 9/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6909 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/06
  هشتمين آزمون نشانه چهارم تجربى در تاريخ 9/1/92 برگزار مِى‌شود
  بازدید:6691 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/06
  هشتمين آزمون نشانه چهارم رياضى در تاريخ 9/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6766 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/06
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم رياضى،تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:9993 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم رياضى و تجربى اعلام شد
  بازدید:10189 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم انسانى اعلام شد
  بازدید:9529 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين هاى آزمون نشانه 18/12/91 اول دبيرستان اعلام شد
  بازدید:9930 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:9779 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:9211 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 ششم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:9333 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 پنجم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:8782 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 چهارم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:8749 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:8718 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته چهارم اسفند 91
  بازدید:9207 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/23
  هفتمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:9116 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
  هفتمين آزمون نشانه چهارم تجربى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:8768 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
  هفتمين آزمون نشانه چهارم رياضى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:8653 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته سوم اسفند ماه 19
  بازدید:7524 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/17
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان سوم راهنمايى 11/12/91 اعلام شد
  بازدید:8142 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان دوم راهنمايى 11/12/91 اعلام شد
  بازدید:7936 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان ششم ابتدايى11/12/91 اعلام شد
  بازدید:10460 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان پنجم ابتدايى11/12/91 اعلام شد
  بازدید:7413 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  سومين آزمون نشانه سوم ابتدايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:7392 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  چهارمين آزمون نشانه چهارم ابتدايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى شود
  بازدید:7019 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  چهارمين آزمون نشانه پنجم ابتدايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:6867 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
صفحه 20 از 26First   قبلي   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  بعدي   آخرين   
جستجو
تازه های نشر
کتاب عربی زبان قرآن جامع دوازدهم رشته تجربی و ریاضی کتاب عربی زبان قرآن جامع دوازدهم رشته تجربی و ریاضی
این کتاب شامل: تست های ترجمه، تعریب، قواعد، واژگان، درک مطلب، ضبط الحركات و تحلیل صرفی (سراسری و تالیفی) آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه ترجمه خط به خط کتاب درسی لغت نامه کامل درس به...
کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم جلد اول کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم جلد اول
مطالب این کتاب به صورت زیر تقسیم بندی شده است:1- درس و نکته: در پاسخنامه تشریحی این مجموعه، نکته‌های کلیدی و مهم در قالب ایستگاه های درس و نکته بیان شده اند که با مطالعه دقیق این ایستگاه‎ها، عصاره ی ج...
 کتاب هوش و استعداد اول ابتدایی از مجموعه رشادت کتاب هوش و استعداد اول ابتدایی از مجموعه رشادت
این کتاب با بهره گیری از پیدا کردن تصاویر پنهان و اختلاف ها، پیدا کزدن راه های پرپیچ و خم، تکمیل اشکال و اشکال نامرتبط و تصاویر ناهماهنگ و... موجب بالا بردن دقت و تمرکز کودکان و سرعت یادگیری آنها می ش...
بیشتر...
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian