روزشمار و اخبار آزمون های مبتکران
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم انسانى اعلام شد
  بازدید:8539 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين هاى آزمون نشانه 18/12/91 اول دبيرستان اعلام شد
  بازدید:9032 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:8878 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 دوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:8257 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 ششم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:8467 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 پنجم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:7866 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 چهارم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:7821 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  برترين‌هاى آزمون نشانه 18/12/91 سوم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:7783 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/24
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته چهارم اسفند 91
  بازدید:8338 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/23
  هفتمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:8232 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
  هفتمين آزمون نشانه چهارم تجربى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:7921 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
  هفتمين آزمون نشانه چهارم رياضى در تاريخ 25/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:7818 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/22
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته سوم اسفند ماه 19
  بازدید:6840 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/17
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان سوم راهنمايى 11/12/91 اعلام شد
  بازدید:7380 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان دوم راهنمايى 11/12/91 اعلام شد
  بازدید:7198 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان ششم ابتدايى11/12/91 اعلام شد
  بازدید:9375 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان پنجم ابتدايى11/12/91 اعلام شد
  بازدید:6689 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/16
  سومين آزمون نشانه سوم ابتدايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:6649 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  چهارمين آزمون نشانه چهارم ابتدايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى شود
  بازدید:6269 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  چهارمين آزمون نشانه پنجم ابتدايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:6132 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  ششمين آزمون نشانه ششم ابتدايى در تاريخ 18/12 91 برگزار مى‌شود
  بازدید:6277 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  ششمين آزمون نشانه دوم راهنمايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5689 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  ششمين آزمون نشانه سوم راهنمايى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5468 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  ششمين آزمون نشانه اول دبيرستان در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5664 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  چهارمين آزمون نشانه دوم انسانى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:4972 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  ششمين آزمون نشانه دوم تجربى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5215 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  ششمين آزمون نشانه دوم رياضي در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5390 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  چهارمين آزمون نشانه سوم انسانى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:4957 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  هفتمين آزمون نشانه سوم رياضى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:4798 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  هفتمين آزمون نشانه سوم تجربى در تاريخ 18/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5080 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/15
  مبتکران در یاد یار
  بازدید:5993 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/12
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته دوم اسفند ماه 91
  بازدید:5846 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/09
  سومين آزمون نشانه تيزهوشان پنجم ابتدايى در تاريخ 11/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:5897 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/08
  چهارمين آزمون نشانه تيزهوشان ششم ابتدايى در تاريخ 11/12/91 برگزار مى‌‌شود
  بازدید:6054 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/08
  دومين آزمون نشانه تيزهوشان دوم راهنمايى در تاريخ 11/12/9 برگزار مى‌شود
  بازدید:5736 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/08
  چهارمين آزمون نشانه تيزهوشان سوم راهنمايى در تاريخ 11/12/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:6082 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/08
  كارنامه‌ى اوليه‌ى المپياد رياضى نوجوانان ايران
  بازدید:8776 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/05
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته اول اسفند ماه 91
  بازدید:5709 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/03
  برترين‌ها‌ى آزمون‌هاى نشانه27/11/91 چهارم رياضى ، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:5477 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/02
  برترين‌هاى آزمون‌هاى نشانه 27/11/91 سوم رياضى و تجربى اعلام شد
  بازدید:5629 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1391/12/02
صفحه 20 از 25First   قبلي   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  بعدي   آخرين   
جستجو
تازه های نشر
کتاب بانک سؤال مسابقات علوم نهم ازمجموعه مرشد کتاب بانک سؤال مسابقات علوم نهم ازمجموعه مرشد
کتاب مسابقات علوم نهم کتابی است از مجموعه مرشد. این کتاب شامل مجموعه‌ای از پرسش‌های چهار گزینه‌ای، سؤالات تألیفی، سؤالات کنکور سراسری گروه ریاضی و تجربی، آزمون‌های تیزهوشان و نمونه دولتی، المپیادهای ع...
کتاب مقدمه‌ای بر نظریه گروه‌های متناهی کتاب مقدمه‌ای بر نظریه گروه‌های متناهی
معرفی کتاب: نظریه گروه‌ها از شاخه‌های مهم جبر مجرد است که منشأ آن به اوایل سده نوزدهم برمی‌گردد. توسعه و پیشرفت اساسی این نظریه از دهه سوم سده بیستم آغاز می‌شود و اهمیت آن با ظهور قضیه رده‌بندی گروه‌ه...
کتاب تاریخ احتمال کتاب تاریخ احتمال
تاریخ احتمال، بیان مجمل داستان رویارویی آدمیان با مفهومی سرکش، فریبنده و مسحور کننده است که از دورترین زمان‌ها ریاضیدانان را در صورت‌بندی قوانین و اصول زمینه‌های کارکرد آن به چالش کشیده اما در همه ادو...
بیشتر...
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian