روزشمار و اخبار آزمون های مبتکران
  هشتمين آزمون نشانه ششم ابتدايى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى شود
  بازدید:6299 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  هشتمين آزمون نشانه دوم راهنمايى در تاريخ 13/02/92 بگزار مى‌شود
  بازدید:6455 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  هشتمين آزمون نشانه سوم راهنمايى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6058 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  هشتمين آزمون نشانه اول دبيرستان در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6065 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  پنجمين آزمون نشانه دوم انسانى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:5886 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  هشتمين آزمون نشانه دوم تجربى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6054 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  هشتمين آزمون نشانه دوم رياضى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6216 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  ششمين آزمون نشانه سوم انسانى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6405 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  نهمين آزمون نشانه سوم تجربى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى شود
  بازدید:6179 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  نهمين آزمون نشانه سوم رياضى در تاريخ 13/02/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:6323 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/10
  برترين‌هاى آزمون نشانه 30/1/92 چهارم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:6762 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/05
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان 30/1/92 پنجم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:7093 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/05
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان 30/1/92 چهارم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:6786 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/05
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى اول ارديبهشت92
  بازدید:7099 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/03
  ششمين آزمون نشانه تيزهوشان مبتكران پايه ششم ابتدايى در تاريخ 6/2/92 برگزار مى شود
  بازدید:9666 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/03
  ششمين آزمون نشانه تيزهوشان ميتكران پايه سوم راهنمايى در تاريخ 6/2/92 برگزار‌مى شود
  بازدید:6692 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/03
  دومين مرحله سومين المپياد رياضى نوجوانان ايران پايه‌ دوم راهنمايى در تاريخ 6/2/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:7705 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/03
  دومين مرحله‌ سومين المپياد رياضى نوجوانان ايران پايه سوم راهنمايى در تاريخ 6/2/92 برگزار مى شود
  بازدید:7827 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/03
  دومين مرحله سومين المپياد رياضى نوجوانان ايران پايه اول دبيرستان در تاريخ 6/2/91 برگزار مى‌شود
  بازدید:7894 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/02/03
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 ششم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:9681 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 پنجم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:9442 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 چهارم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:9548 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 سوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:9548 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 دوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:9765 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين هاى آزمون نشانه 23/1/92 سوم رياضى، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:9102 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 دوم رياضى و تجربى اعلام شد
  بازدید:9210 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  برترين‌هاى آزمون نشانه 23/1/92 اول دبيرستان اعلام شد
  بازدید:9334 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/29
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى چهارم فروردين ماه 92
  بازدید:9572 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
  دومين آزمون نشانه تيزهوشان چهارم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:9226 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
  چهارمين آزمون نشانه تيزهوشان پنجم ابتدايى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:9530 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
  دهمين آزمون نشانه چهارم دبيرستان رشته رياضى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:9183 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
  دهمين آزمون نشانه چهارم تجربي در تاريخ 30/1/92 برگزار مى شود
  بازدید:9163 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
  دهمين آزمون نشانه چهارم انسانى در تاريخ 30/1/92 برگزار مى‌شود
  بازدید:9319 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/27
  اعلام اسامى برندگان نظرخواهى هفته‌ى سوم فروردين ماه 92
  بازدید:9016 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/26
  برنامه‌ى آزمون‌هاى مبتكران در سال تحصيلى 93-92
  بازدید:7501 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/22
  برترين‌هاى آزمون نشانه 16/1/92 چهارم رياضى ، تجربى و انسانى اعلام شد
  بازدید:6566 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/21
  برترين‌هاى آزمون نشانه تيزهوشان 16/1/92 سوم راهنمايى اعلام شد
  بازدید:7685 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/21
  برترين هاى آزمون نشانه تيزهوشان 16/1/92 ششم ابتدايى اعلام شد
  بازدید:16003 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/21
  پنجمين آزمون نشانه چهارم ابتدايى در تاريخ 23/1/92 برگزار مي‌شود
  بازدید:7058 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
  پنجمين آزمون نشانه پنجم ابتدايى در تاريخ 23/1/92 برگزار مى شود
  بازدید:6953 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1392/01/20
صفحه 19 از 26First   قبلي   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  بعدي   آخرين   
جستجو
تازه های نشر
کتاب عربی زبان قرآن جامع دوازدهم رشته تجربی و ریاضی کتاب عربی زبان قرآن جامع دوازدهم رشته تجربی و ریاضی
این کتاب شامل: تست های ترجمه، تعریب، قواعد، واژگان، درک مطلب، ضبط الحركات و تحلیل صرفی (سراسری و تالیفی) آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه ترجمه خط به خط کتاب درسی لغت نامه کامل درس به...
کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم جلد اول کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم جلد اول
مطالب این کتاب به صورت زیر تقسیم بندی شده است:1- درس و نکته: در پاسخنامه تشریحی این مجموعه، نکته‌های کلیدی و مهم در قالب ایستگاه های درس و نکته بیان شده اند که با مطالعه دقیق این ایستگاه‎ها، عصاره ی ج...
 کتاب هوش و استعداد اول ابتدایی از مجموعه رشادت کتاب هوش و استعداد اول ابتدایی از مجموعه رشادت
این کتاب با بهره گیری از پیدا کردن تصاویر پنهان و اختلاف ها، پیدا کزدن راه های پرپیچ و خم، تکمیل اشکال و اشکال نامرتبط و تصاویر ناهماهنگ و... موجب بالا بردن دقت و تمرکز کودکان و سرعت یادگیری آنها می ش...
بیشتر...
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian