درسال تحصيلي91 - 1390 شرکت آموزشي - فرهنگي مبتکران يکي از مجريان “طرح حکمت است.

طرح ویژه ی فرزندان کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران معزز کلیه ی  نیروهای مسلح    شما می توانید با مقایسه ی بسته های آموزشی - فرهنگی متفاوتی که موسسات مشارکت کننده درطرح ارائه می دهند،موسسه ی مطلوب خود را انتخاب و در طرح از طریق وبسایت آن ثبت نام کنید.
قابل ذکر است روند ثبت نام و پرداخت هزینه ها از طریق وبسایت مذکور بوده و شرکت های مجری طرح تنها ملزم به ارائه خدمات آموزشی به داوطلبانی هستند که از این طریق اقدام می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  61094256 - 021 ( از ساعت 9 صبح الی 4 بعدازظهر) تماس بگیرید.


 

معرفی  بسته های پیشنهادی مبتکران:

این بسته برای رشته /پایه های مختلف شامل موارد زیر است:

بسته ی کامل

بسته ی کتاب و لوح فشرده 

بسته ی آزمون

 بسته ی منتخب


اول دبیرستان

دوم ریاضی

دوم تجربی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم تجربی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم تجربی

چهارم انسانی

سوم راهنمایی دوم راهنمایی
اول راهنمایی پنجم دبستان
چهارم دبستان سوم دبستان
دوم دبستان اول دبستان