درسال تحصيلي94 - 1393 شرکت آموزشي - فرهنگي مبتکران يکي از مجريان “طرح حکمت” است.
طرح ویژه ی فرزندان کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران کلیه ی نیروهای مسلح
شما می توانید با مقایسه ی بسته های آموزشی - فرهنگی متفاوتی که موسسات مشارکت کننده درطرح ارائه می دهند،موسسه ی مطلوب خود را انتخاب و در طرح از طریق وبسایت آن ثبت نام کنید.
قابل ذکر است روند ثبت نام و پرداخت هزینه ها از طریق وبسایت مذکور بوده و شرکت های مجری طرح تنها ملزم به ارائه خدمات آموزشی به داوطلبانی هستند که از این طریق اقدام می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره61094256-021 ( از ساعت 9 صبح الی 4 بعدازظهر) تماس بگیرید.معرفی بسته های پیشنهادی مبتکران:

این بسته برای رشته /پایه های مختلف شامل موارد زیر است:

بسته ی کامل
بسته ی کتاب و لوح فشرده
بسته ی آزمون
بسته ی بکتا


هفتم دوره اول متوسطه

ششم ابتدايي

پنجم ابتدايي
هشتم دوره اول متوسطه تيزهوشان

هفتم دوره اول متوسطه تيزهوشان

ششم ابتدايي تيزهوشان

پنجم ابتدايي تيزهوشانبكتا ششم

بكتا سوم

بكتا هفتم

بكتا چهارم

بكتا هشتم

بكتا پنجم

اول دبیرستان

سوم رياضي

دوم رياضي

سوم تجربی

دوم تجربی

چهارم ریاضی

دوم انسانی

چهارم تجربی

سوم انساني

چهارم انسانی 

بسته كامل اول دبيرستان

بسته كامل سوم رياضي

بسته كامل دوم رياضي

بسته كامل سوم تجربي

بسته كامل دوم تجربي

بسته كامل چهارم رياضي

بسته كامل دوم انساني

بسته كامل چهارم تجربي

بسته كامل سوم انساني

بسته كامل چهارم انساني

  
بسته آزمون اول دبيرستان

بسته كامل سوم رياضي

بسته آزمون دوم رياضي

بسته كامل سوم تجربي

بسته آزمون دوم تجربي

بسته كامل چهارم رياضي

بسته آزمون دوم انساني

بسته كامل چهارم تجربي

بسته آزمون سوم رياضي

بسته آزمون چهارم انساني